Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login
Voorstaande Drent

Bij verwaaiing van wild komt een Drent idealiter tot voorstaan. Voorstaan is niet alleen ‘aanwijzen'; het is ook een poging het wild te doen ‘drukken', ‘vast te zetten'. Daarom is de Franse benaming 'chien d'arrêt' eigenlijk beter: de hond stopt het wild; hij ‘arresteert' het.

Voorstaan

Apporteren

De Drent is ook een goed apporteur. Hij is vrij hard voor zichzelf (durft door struiken te gaan) maar zacht in de bek (beschadigt het wild niet bij het apporteren).

Apporteren

erfhond

Alert, waaks , staat zijn mannetje wanneer er onraad is. De Drent heeft snel door wat "zijn" erf is (ook op vakantie) en is wat terughoudend tegenover vreemden.

Erfhond

gezinshond

De Drentsche Patrijshond is een fantastische gezinshond…Hij is graag bij "zijn" mensen en kan goed met kinderen omgaan. Ook andere huisdieren horen erbij.

Gezinshond

 

concept2kopie
Beste leden, bijgaand de link naar de website van de Raad van Beheer (RvB) waarin het concept gezondheidsbeleid wordt voorgesteld dat op 5 september as op de ALV van de RvB in stemming zal worden gebracht. Uiteraard zijn wij op die ALV met een bestuursafvaardiging aanwezig.

Zoals de RvB aangeeft kunnen vragen en suggesties via de rasvereniging worden gebundeld. Omdat we als Bestuur wel de tijd nodig hebben om dit te verwerken is de deadline voor aanlevering uiterlijk maandag 27 juli as.
Wij zullen dan de gebundelde set voor 1 augustus aan de RvB opsturen. Op basis van deze terugkoppeling, door de diverse rasverenigingen, zullen de voorstellen, eventueel met aanpassingen op basis van de reacties, opgenomen worden voor besluitvorming tijdens de ALV die op 5 september wordt gehouden.

 
U kunt uw input sturen aan: bestuur [AT] drentschepatrijshond [DOT] org
 
Op de website van de RvB staat veel meer informatie.
 

Namens het Bestuur,
Marc Massaar van SchaikFokaanvragen

fokkenIn verband met de Corona crisis heeft de Raad van Beheer alle evenementen geannuleerd. Hierdoor is het voorlopig niet mogelijk om exterieur kwalificaties te halen. Om fokkers en reu eigenaren tegemoet te komen heeft het bestuur het volgende besloten :
 
Een fokaanvraag kan ingediend worden, ook als voor een combinatie één of beide exterieurkwalificaties ontbreken. Bij ontbrekende exterieurkeuringen: in principe wordt door de Vereniging hiervoor met terugwerkende kracht per 1 april 2020 dispensatie verleend tot en met 31 december 2020.
 
Zijn er helemaal geen exterieurkwalificaties aanwezig, dan moet er een schriftelijke verklaring worden overlegd dat er geen in de rasstandaard vermelde diskwalificerende fouten zijn, zoals:
 
 • een geheel of gedeeltelijk wit oor
 • haarkleur rond één of beide ogen wit
 • boven- of ondervoorbeet
 • agressieve of te angstige hond
 • de hond een duidelijk fysieke (denk hierbij aan knikstaart) of gedragsafwijkingen vertoont
 • de hond duidelijk het rastype mist

 
Uiteraard moeten alle noodzakelijke gezondheidsonderzoeken wel gedaan en als goed beoordeeld zijn. Daarbij geldt ook dat wij de lijn van de Raad van Beheer volgen en dat de geldigheid van het eerder, met goed resultaat uitgevoerde ECVO-onderzoek, op maximaal 15 maanden is gesteld, dus tot en met 1 juni 2020.
 
Wij zijn ervan overtuigd, dat we hiermee enerzijds de fokkers de ruimte geven om een nestje te fokken en anderzijds ons gezondheidsbeleid op een goede wijze door te zetten.

 

Bestuur Vereniging Drentsche Patrijshond


Drentsche Patrijshonden in tijden van Corona

OPROEP!!!!

Door de ‘Corona – isolatie’, zijn veel eigenaren van Drentsche Patrijshonden (veel) méér thuis dan anders. Niet alleen voor u en uw familie maar ook voor de Drenten een ietwat vreemde situatie.

Wij, de Redactie, zijn erg benieuwd van u te horen hoe uw Drent hier op reageert. Wat u ziet aan het gedrag van uw hond en op welke (creatieve) manier gaat u deze vreemde situatie met uw hond te lijf?

Zet het op "papier" en laat het ons weten voor plaatsing in ons blad ‘Onze Drent’ (uitgave 2, half mei bij u op de mat) en de website.

We zijn erg benieuwd naar uw leuke en ontroerende verhalen in deze trieste tijden, liefst aangevuld met foto’s!!

De Redactie Onze Drent

Welkom op deze website

Op deze website is veel informatie te vinden over de 'Drent' en over de rasvereniging De Drentsche Patrijshond.

De rasvereniging De Drentsche Patrijshond behartigt de belangen van deze staande jachthond. De Drentsche Patrijshond is een staande jachthond, die ontstond vanaf de 16e eeuw uit de Spioenen (ook wel Spanjoelen genoemd), 'staande' honden die via Frankrijk uit Spanje afkomstig waren. In Nederland werden ze Patrijshonden genoemd. In het oosten van Nederland, vooral in Drenthe, werden deze honden raszuiver bewaard en niet, zoals elders gebeurde, gemengd met buitenlandse rassen.

De 'Drent' zoals ie ook wel genoemd wordt, is een veelzijdige hond, die zich kenmerkt door een mix van eigenschappen: trouw, intelligent, gepassioneerd en zeer kindvriendelijk.


Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden