Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Belang van vroege levenservaringen

In het voorjaar van 2018 verscheen er een boeiend Engelstalige artikel over "The importance of early life experiences for the development of behavioural disorders in domestic dogs." van vier onderzoekers (Lisa Dietz, Anne-Marie Arnold, Vivian Goerlich en Claudia Vinke) van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

Het artikel gaat over het (niet) hechten van jonge honden en de problemen die daar uit voort kunnen komen in het latere leven van de hond. Veel hiervan is al bekend, maar wat tot nu toe nog ontbreekt, is het achterliggende mechanisme: wat gaat er nu mis en vooral waarom. Pas als dat bekend is, kan er wat aan gedaan worden.

Binnenkort verschijnt hier een uitgebreide Nederlandstalige samenvatting van dit artikel en tot die tijd alvast een korte samenvatting.

Samenvatting

Gedragsstoornissen zijn een belangrijke reden om een hond te laten inslapen of “weg te doen” (naar een asiel of iemand die er misschien beter mee kan omgaan). Het liefst zouden we die gedragsstoornissen willen voorkomen en als ze er dan toch zijn, dan willen we ze goed behandelen. Maar om dit te kunnen doen, moeten we eerst begrijpen wat de onderliggende oorzaken zijn. Waarom vertoont dat schattige puppy van 6 weken twee jaar later dat “gestoorde gedrag”?

Vroege levenservaringen, zoals de zorg van de moederhond, gehechtheid en socialisatie, hebben langdurig en serieuze gevolgen voor zowel de fysiologische[1] als de gedragsontwikkelingen van een hond. Het is zeer aannemelijk dat de complexe wisselwerking tussen deze factoren gevolgen heeft voor zowel de binding tussen de (toekomstige) baas en hond als voor de kans om gedragsstoornissen te ontwikkelen.

In dit artikel vatten we de huidige literatuur samen over de interacties tussen de zorg van het moederdier, de vorming van de gehechtheid en de gevoelige socialisatie periode en de mogelijke gevolgen daarvan voor het gedrag van volwassen honden.

Wat ons tijdens deze verkennende studie duidelijk werd, was dat we heel veel (nog) niet weten. We zullen op het einde dan ook een aantal suggesties voor toekomstig onderzoek doen die in onze ogen noodzakelijk zijn voor het formuleren van aanbevelingen voor het fokken en socialiseren van gezelschapshonden.

Sleutelwoorden

Zorg door de moederhond, gehechtheid, socialisatie, gedragsontwikkeling, gedragsstoornissen, hondenfokkerij, HPA, adolescentie.

 

[1] De wetenschap van de fysiologie houdt zich bezig met de werking van de stofwisseling en de mechanismen ervan



Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdens Verlaat
+31 172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden