Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Archief
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Kampioenschapsclubmatch 2019

Datum zaterdag 1 juni 2019
Tijd 8:00 open
9:30 begin van de Kampioenschapsclubmatch
Locatie Dit jaar zal de Clubmatch ook weer buiten worden gehouden en wel op een voor ons nieuwe locatie

Landgoed Kernhem
Kernhemseweg 3
6718 ZB Ede

Er is een groot parkeerterrein aanwezig.

Inschrijving en inschrijfgeld

De inschrijving staat open voor alle Drentsche Patrijshonden:

 • die op de dag van inschrijving zijn ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB);
 • die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een door de FCI
  erkende stamboekhouding;
 • waarvoor op de dag van inschrijving de eigenaar in het buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd. De eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te overleggen.

U kunt uw hond(en) vanaf 20 april 2019 online inschrijven via de website. Op de website staat precies vermeld wat u hiervoor moet doen. Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het inschrijven te worden overgemaakt.

Monorchide of Cryptorchide reuen kunnen niet worden ingeschreven.

Inschrijfgeld

 • Het inschrijfgeld van de babyklasse en puppyklasse bedraagt € 20,00 per hond.
 • Voor alle andere klassen is het inschrijfgeld € 35,00 per hond.
 • De extra kosten voor de fokkerijklasse zijn € 10,00 per groep.
 • Voor deelname aan de kind-hond show vragen wij een extra bijdrage van € 7,50 boven de normale inschrijfkosten.

Het is ook mogelijk om een hond alleen in te schrijven voor de kind-hond show.
Volg bij uw inschrijving a.u.b. nauwkeurig de aanwijzingen op het inschrijfformulier.

N.B. In verband met de beperkte ruimte in het online programma kan bij de ingeschreven hond slechts een beperkt aantal titels worden vermeld. Van de ouders wordt, indien van toepassing, alleen de titel Kampioen vermeld.

De inschrijving sluit vrijdag 17 mei 2019!

Schrijf, om teleurstelling te voorkomen, zo spoedig mogelijk in.

In de fokkerijklasse kunnen minimaal 3 en maximaal 5 honden (reu en/of teef) ingeschreven worden. Honden gefokt door dezelfde fokker en mogelijk van verschillende eigenaren, worden in een groep voorgebracht door maximaal 2 personen. Voorwaarde voor deelname in de fokkerijklasse is dat de honden ook in een andere klasse op de Clubmatch zijn ingeschreven. In de fokkerijklasse wordt gelet op het juiste type, homogeniteit en presentatie van de voorgebrachte honden. Dit alles gebeurt in de Erering tijdens het middagprogramma.

Een hond mag maar voor één klasse worden ingeschreven, met uitzondering van de fokkerijklasse en de kind-hond show. De leeftijd van de hond is over het algemeen bepalend bij de keuze voor een klasse. Het beslismoment met betrekking tot de leeftijd is de datum van de Clubmatch.

Honden ingeschreven in de jongste puppyklasse en in de puppyklasse krijgen een kwalificatie ‘Veelbelovend’, ‘Belovend’ of ‘Weinig Belovend’. Zij worden ook geplaatst en komen in aanmerking voor een prijs. Zij kunnen echter niet meedingen naar Beste Hond van de Clubmatch.

Mocht het aantal ingeschreven honden per klasse aanleiding geven om keurmeesters andere klassen te laten keuren dan hieronder aangegeven, dan behoudt het Bestuur zich het recht voor om, in overleg met en na goedkeuring van de Raad van Beheer, in onderstaande indeling wijzigingen aan te brengen.

Indien u meerdere honden inschrijft, dan dient u er rekening mee te houden dat wij bij de keuringen moeten handelen volgens artikel 178 van het Huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer: “Wanneer een te keuren hond niet tijdig in de ring aanwezig is, dan wordt deze hond gekeurd en gekwalificeerd, doch de hond komt niet meer voor plaatsing in aanmerking”.

Catalogus

Op vertoon van de bevestiging van inschrijving ontvangt u bij het secretariaat een catalogus en een draagnummer om de hond voor te brengen in de ring. Per inschrijver wordt één catalogus uitgegeven. In de catalogus staat vermeld in welke ring u wordt verwacht.

Veterinaire aspecten

Er is geen veterinaire keuring. Met de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u dat de hond voldoende is ingeënt, middels reguliere vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is in het Europees dierenpaspoort. Bezoekers met honden zijn ook verplicht het Europees dierenpaspoort mee te nemen. Voor honden uit het buitenland is een bewijs dat de hond is ingeënt tegen Rabiës, verplicht.

Opening en Exterieurkeuringen

Het terrein is open vanaf 8.00 uur. Om 9.30 uur wordt de Clubmatch geopend, waarna de keuringen zullen beginnen.

Kind-hond show

Evenals voorgaande jaren kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar zich opgeven voor de kind-hond show op het inschrijfformulier. Er wordt door een keurmeester in twee leeftijdsgroepen gekeurd. De kind-hond show vindt plaats in de Erering na de lunch, bij aanvang van het middagprogramma. Het is dit jaar ook mogelijk om deel te nemen aan de Kind/Hond show (6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar ) als de hond niet is ingeschreven voor de Clubmatch. De kosten bedragen € 7,50.

Bevestiging van de inschrijving

Ongeveer een week voor de Clubmatch ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en ook uw catalogusnummer staat erin vermeld. Deze bevestiging moet u meenemen naar de Clubmatch.

Heeft u op 29 mei nog geen bevestiging van inschrijving ontvangen of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie:

LET OP!

Aangezien de clubmatch buiten wordt gehouden, zijn wij natuurlijk afhankelijk van het weer. Wij raden u aan om naast een stoel voor uzelf en een bench voor uw hond(en), bij (verwachte) regen, laarzen, regenkleding en eventueel een partytent mee te nemen. Er zijn tenten op het terrein aanwezig, maar daar past niet iedereen in. Bij heel mooi weer doet u er verstandig aan om een bescherming tegen de zon mee te nemen.

Wij kijken uit naar uw inschrijving en naar een sportieve en gezellige dag!

Namens de organisatie,
Annet Rap en Alfred Schouten

Klassenindeling en keurmeesters

Jongste puppyklasse reuen (4 – 6 mnd.)

De heer K. Th. Wiegert

Puppyklasse reuen (6 – 9 mnd.)

De heer K. Th. Wiegert

Jeugdklasse reuen (9 – 18 mnd.)

De heer K. Th. Wiegert

Tussenklasse reuen (15 - 24 mnd.)

De heer K. Th. Wiegert

Openklasse reuen (vanaf 15 mnd.) 

Mevrouw F. Loch - Romans

Fokkersklasse reuen (vanaf 9 mnd.)

Mevrouw F. Loch - Romans

Gebruikshondenklasse reuen (vanaf 15 mnd.)

Mevrouw F. Loch - Romans

Kampioensklasse reuen (vanaf 15 mnd.)

Mevrouw F. Loch - Romans

Veteranenklasse reuen (vanaf 8 jr.)

Mevrouw F. Loch - Romans

Jongste puppyklasse teven (4 – 6 mnd.)

De heer K. Th. Wiegert

Puppyklasse teven (6 – 9 mnd.)

De heer K. Th. Wiegert

Jeugdklasse teven (9 – 18 mnd.)

De heer K. Th. Wiegert

Tussenklasse teven (15 - 24 mnd.)

De heer K. Th. Wiegert

Openklasse teven (vanaf 15 mnd.)

De heer. W. Wellens

Fokkersklasse teven (vanaf 9 mnd.)

De heer. W. Wellens

Gebruikshondenklasse teven (vanaf 15 mnd.)

De heer. W. Wellens

Kampioensklasse teven (vanaf 15 mnd.)

De heer. W. Wellens

Veteranenklasse teven (vanaf 8 jr.)

De heer. W. Wellens

Fokkerijklasse

De heer K. Th. Wiegert

Eindkeuring

mw. F. Loch-Romans + dhr. W. Wellens

Convocatie Clubmatch

Ieder jaar wordt in juni het clubkampioenschap gehouden. Op deze "plek" wordt een paar weken voor het clubkampioenschap dan bekend gemaakt waar dat is, welke keurmeester welke klasse keurt, hoe laat een en ander plaatsvindt, wat het kost en hoe u zich kunt inschrijven.

Op deze plek zal tzt meer informatie volgen over het clubkampioenschap.

Mocht u vragen hebben over het clubkampioenschap, dan kunt u die per mail stellen via: clubmatch [AT] drentschepatrijshond [DOT] org

ClubkampioenschapClubmatch

Adres

  De Hoek 12
8381 BL Vledder
  +31 (0) 612 780 422
  secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden