Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Introductie

fokdag4Keurmeester keurt 'n Drent

De Fokdag is een jaarlijks terugkerende dag. Voor de Fokdag worden de nesten uitgenodigd die via de vereniging, d.w.z. met een fokaanvraag die voldoet aan het VerenigingsFokreglement, zijn gefokt. De eigenaren van de ouderdieren en de eigenaren van de nakomelingen worden persoonlijk per e-mail uitgenodigd. De nesten worden uitgenodigd wanneer de nakomelingen tussen de 18 en 30 maanden oud zijn.

De bedoeling van deze dag is dat het nest zich samen met de ouderdieren in de ring presenteert, waarna de jonge honden individueel door een voor ons ras erkende keurmeester worden beoordeeld. De ouderdieren worden niet beoordeeld. Naast deze individuele keuring maakt de keurmeester ook een beschrijving van het nest. We hopen natuurlijk dat het hele nest aanwezig is en daarom zijn alle pups welkom: gecastreerd, loops, maar ook honden met een afwijking of schoonheidsfoutje.

Voor de fokkers en dekreu-eigenaren is deze dag een goed moment om te zien hoe de nakomelingen zijn opgegroeid van pups tot jongvolwassen honden. Voor de VDP is deze dag belangrijk om de ontwikkelingen binnen het ras te kunnen volgen. En er is de gelegenheid om tegen gereduceerd tarief een oogonderzoek (ECVO) te laten doen. Daarnaast is de Fokdag een leuke mogelijkheid om ouders, broertjes en zusjes van uw eigen Drent terug te zien.

De Fokdag bestaat uit een ochtend - en middagprogramma met daar tussenin een pauze van een uur. In de uitnodiging wordt aangegeven hoe laat een nest aan de beurt is, maar uiteraard mag iedereen eerder komen en langer blijven. De Fokdag is een open bijeenkomst en dat betekent, dat ook honden zonder uitnodiging welkom zijn op voorwaarde dat zij niet ziek zijn i.v.m. mogelijk besmetting van de andere honden.


fokdag2Reunie rond de tafel

ECVO Oogonderzoek 

Tijdens de Fokdag is het mogelijk om de ogen van uw hond te laten controleren op verschillende oogaandoeningen waaronder PRA en Cataract. Dit zijn erfelijke oogafwijkingen die door goede selectie nu bijna niet meer voorkomen in het ras. Omdat we alert moeten blijven, stimuleert de VDP dit (niet belastende) onderzoek door het tegen een gereduceerd tarief aan te bieden aan haar leden. Een gespecialiseerde dierenarts voert het ECVO-oogonderzoek uit. In de uitnodiging voor de Fokdag staat vermeld hoe u zich kunt opgeven. Aanmelden op de dag zelf is ook mogelijk maar alleen wanneer u een kopie van het registratiebewijs bij u heeft zodat het chipnummer van uw hond gecontroleerd kan worden. Het ECVO-oogonderzoek is geldig voor één jaar en uw hond moet "vrij" zijn van bovengenoemde afwijkingen om ermee te kunnen fokken.


 

Hoe verloopt zo’n fokdag?

Registratie en betaling

Nadat u zich met uw uitnodigingsbrief bij het secretariaat heeft gemeld, ontvangt u een catalogus en uw catalogusnummer. Als u zich heeft opgegeven voor het ECVO-oogonderzoek, maar nog niet heeft betaald, dan kunt u hier ook de kosten voor het oogonderzoek voldoen

Na de registratie en eventuele betaling kunt u:

Tafel zoeken

Er is voor elk nest een tafel gereserveerd. Op de tafels staan bordjes met de kennelnaam of de achternaam van de fokker. Hier wordt u door de fokker en reu-eigenaar ontvangen. Op de tafel staat koffie klaar. Het is prettig als u ruim op tijd komt, dan kan de hond wennen aan de drukte en u kunt dan ook nog deelnemen aan de:

Ringtraining

fokdag3Tonen van de pups in de ring

Voor de meeste eigenaren is de Fokdag het eerste “show” evenement waaraan wordt meegedaan. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om een korte ringtraining te doen. Tijdens de ringtraining krijgt u uitleg wat er van u wordt verwacht en wat de keurmeester zal gaan doen. Ook kunt u oefenen hoe u met de hond moet lopen. U heeft geen speciale benodigdheden nodig, alleen een gewone hondenlijn om de hond aan voor te brengen, dat wil zeggen een normale halsband met riem of een jachtlijn. Géén prikbanden, halti’s of tuigen! Dit bemoeilijkt namelijk het goed kunnen beoordelen van de hond, door de keurmeester.

De Keuring

Het hele nest staat met de ouderdieren op volgorde van catalogusnummer in de ring. Na gezamenlijk enkele rondjes in de ring gelopen te hebben, worden de pups afzonderlijk door de keurmeester beoordeelt. Hierbij beoordeelt hij/ zij de pup in stand en in draf. In stand wordt de hele hond betast en wordt het gebit bekeken. Daarna vraagt de keurmeester om met uw hond, in draf, te lopen. De hond loopt dan links van u. Als de keurmeester dit goed heeft kunnen zien vraagt hij u de hond een paar meter voor de tafel stil te laten staan. De keurmeester zal dan een keurverslag schrijven van wat hij/zij heeft gezien. Als dat klaar is kunt u weer langs de rand van de ring gaan staan. Nadat alle pups zijn gekeurd verlaat iedereen de ring.

Oogonderzoek

Na de keuring krijgen de honden die meedoen met het oogonderzoek een druppeltje in de ogen waardoor de pupil open gaat staan. Dit gebeurt in de nabijheid van de onderzoeksruimte van de dierenarts. Ongeveer een kwartier na het druppelen kan de hond onderzocht worden. Voor het onderzoek wordt u samen met uw hond bij de dierenarts binnengeroepen en worden de ogen van de hond in een verduisterde ruimte onderzocht door de oogspecialist. Na het druppelen worden de pupillen groter en ziet de hond wat wazig, dit gaat na een paar uur vanzelf weer over.

Uitslagen

Na de keuring ontvangen de fokker en dekreu-eigenaar de keurverslagen die zij vervolgens uitdelen aan de pupeigenaren. De verslagen worden een paar dagen later ook gepubliceerd op de website van de vereniging. De volgende kwalificaties kunnen worden gegeven: U (uitmuntend), ZG (zeer goed), G (goed) of M (matig). Om met een fokaanvraag volgens de verenigingsnormen te kunnen fokken heeft men minimaal 2 exterieur keurverslagen nodig met de uitslag U of ZG; of 1 exterieur keurverslag met de uitslag U of  ZG en een SJP diploma of veldwerkkwalificatie.

Honden zonder stamboom, gecastreerde (gesteriliseerde) honden of honden met een afwijking of schoonheidsfoutje ontvangen wel een keurrapport maar geen kwalificatie.

Fokken met uw hond

Willen we in de toekomst kunnen blijven genieten van de Drentsche Patrijshond, dan is het belangrijk dat er voldoende mensen een nestje fokken. Bij het woord fokker denkt men vaak aan iemand die veel honden heeft en meerdere nesten per jaar fokt. Maar binnen ons ras zijn er op enkele uitzonderingen na geen grote fokkers meer. Daarom zijn gelegenheidsnestjes bij eigenaren die een keer een nestje fokken belangrijk en bijzonder waardevol voor het in stand houden van ons ras. Denkt u na het zien van al die Drenten op de Fokdag, dat lijkt me wel wat een nestje, vraag dan eens aan uw fokker hoe het is om een nestje te fokken. Hij of zij kan u vast op weg helpen, ook als u uw reu wilt inzetten voor de fokkerij. Maar natuurlijk kunt u met uw vragen ook bij de vereniging terecht. Op de Fokdag zelf kunt u terecht bij de Pupinfostand en na de Fokdag kunt u contact opnemen met:

Marja de Boer tel: 0341-454947
Miriam van Hoef tel: 0499-310953
E-mail: pupinfo [AT] drentschepatrijshond [DOT] org

                                    

Mocht u nog vragen hebben over dit evenement dan kunt u contact opnemen met Renate Schouten:

 : 0172-407010
 : fokdagen [AT] drentschepatrijshond [DOT] org

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden