Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Archief
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

fokdag4Keurmeester keurt 'n DrentDe jaarlijkse fokdag is een “bijeenkomst” waar de nakomelingen van de reu en de teef door erkende keurmeesters “gekeurd” worden. Er wordt voornamelijk gekeken naar de (positieve en negatieve) kenmerken die de ouderdieren hebben doorgegeven aan hun nakomelingen. Om een zo goed en eerlijk mogelijk beeld van de overerving van de eigenschappen van beide ouders te krijgen, is het van belang dat het nest zo compleet mogelijk is. De beoordeling van het nest is mede bepalend voor een eventueel volgend nest. Het doel van fokken is immers: een Drent te behouden in al zijn hoedanigheden zoals de rasstandaard voorschrijft en er voor te waken dat minder gewenste eigenschappen worden doorgegeven.

Voor een fokdag worden de eigenaren van de ouderdieren en die van de pups (mits ouder dan 18 maanden en jonger dan 30 maanden) per e-mail uitgenodigd. Van een nest zijn alle pups welkom, dus ook gecastreerde-, monorchide- (één teelbal) en cryptorchide- (geen teelballen) reuen en loopse teven. De fokdag bestaat uit een ochtend - en middagprogramma met daar tussenin een pauze van een uur. In de uitnodiging wordt aangegeven hoe laat een nest gekeurd wordt maar uiteraard mag iedereen eerder komen en langer blijven. De fokdag is een open bijeenkomst en, dat betekent dat ook honden zonder uitnodiging welkom zijn op voorwaarde dat zij niet ziek zijn i.v.m. mogelijk besmetting van de andere honden.


fokdag2Reunie rond de tafel

ECVO Oogonderzoek (o.a. PRA)

Tijdens de fokdag is het mogelijk om de ogen van uw hond te laten controleren op verschillende aandoeningen en afwijkingen zoals PRA. Een gespecialiseerde dierenarts voert het ECVO oogonderzoek uit. In de uitnodiging voor de fokdag staat vermeld hoe u zich kunt opgeven. Aanmelden op de dag zelf is alleen mogelijk wanneer u een kopie van het registratiebewijs kunt overleggen om het chipnummer van uw hond te kunnen controleren. Het ECVO oogonderzoek is geldig voor één jaar en uw hond moet "vrij" zijn om ermee te kunnen fokken. Wanneer er bij het ECVO oogonderzoek na het 5de levensjaar van de hond geen afwijkingen zijn geconstateerd dan hoeft het onderzoek niet langer herhaald te worden.

Om erfelijke oogziektes tijdig te ontdekken en middels fokbeleid te beperken, stimuleert de Vereniging de Drentsche Patrijshond deelname aan het ECVO oogonderzoek. Tijdens de fokdag is het daarom mogelijk uw Drent tegen een gereduceerd tarief te laten keuren.


Hoe is de gang van zaken op zo’n fokdag?

Registratie en betaling

Nadat u zich (met uw uitnodigingsbrief) bij binnenkomst bij het secretariaat gemeld heeft, ontvangt u uw catalogusnummer en de catalogus.
Als u zich opgegeven heeft voor het ECVO oogonderzoek en het bedrag nog niet heeft overgemaakt, dan kunt u bij de kassa van het secretariaat  de kosten voor het oogonderzoek alsnog betalen.

Vervolgstappen

Na de registratie en eventuele betaling, volgt u de volgende stappen:

Tafel zoeken

Bij de ringen staan tafels met daarop bordjes met de naam en/of kennelnaam van de fokker, zodat u uw “plekje“ bij de juiste ring kan herkennen. De fokdag is ook een gezellige reünie van fokkers en pupkopers en op de tafels staan kannen met koffie en thee. Helaas is het op de locatie niet toegestaan meegebrachte etenswaren te nuttigen. Wel kunt u gebruik maken van de catering van de Markthal.

Ringtraining

fokdag3Tonen van de pups in de ring

Elke ring heeft een ringbegeleider die u met raad en daad kan bijstaan. Hij/zij zal u o.a. attenderen op de ringtraining. Het is zeer aan te bevelen om deze te volgen, opdat u inzicht krijgt hoe een keuring precies verloopt en waar u op moet letten. Wanneer u aspiraties heeft om met uw hond tentoonstellingen en clubmatches te bezoeken dan is het de moeite waard een ringtraining te volgen bij een plaatselijke kynologenclub.

Oogonderzoek

Na de nestkeuring krijgen de honden die op oogafwijking onderzocht gaan worden een druppeltje in de ogen. Dit gebeurt in de nabijheid van de ruimte waar de dierenarts de eigenlijke keuring zal uitvoeren. Ongeveer een kwartier na het druppelen, kunnen de te keuren Drenten en hun eigenaren één voor één en op volgorde van druppelen, naar binnen gaan voor de keuring.

Uitslagen

De fokker en dekreu eigenaar ontvangen in de loop van de dag alle keurverslagen die zij vervolgens uitdelen aan de pupeigenaren. De verslagen worden een paar dagen later ook gepubliceerd op de website van de vereniging. Honden tot 2,5 jaar krijgen een kwalificatie met U (uitmuntend), ZG (zeer goed), G (goed) of M (matig).

De ZG en U kwalificaties tellen mee voor de foknormen. Om volgens de verenigingsnormen te mogen fokken heeft men minimaal 2 keurverslagennodig met een U of een ZG.
Honden zonder stamboom en gecastreerde, monorchide of cryptorchide reuen krijgen wel een keurverslag maar geen kwalificatie.

Mocht u nog vragen hebben over dit evenement dan kunt u contact opnemen met Renate Schouten:
 : 0172-407010
 : fokdagen [AT] drentschepatrijshond [DOT] org

Adres

  De Hoek 12
8381 BL Vledder
  +31 (0) 612 780 422
  secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden