Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

Op de Fokdag en dan?

Ieder jaar organiseert de Vereniging de jaarlijkse Fokdag. Voor veel Drenteneigenaren is dat de eerste kennismaking met het keuren en voorbrengen van hun hond. Het leek ons daarom de moeite waard onderstaande, algemene informatie met (potentiële) bezoekers van de Fokdag te delen. Specifieke informatie over de ringindeling, tijdschema's en meer vindt u op de website van de vereniging en natuurlijk in de mail of brief waarin Drenteneigenaren zijn uitgenodigd om op de Fokdag met hun jonge Drent te verschijnen. Wellicht ten overvloede: iedereen is altijd van harte welkom om naar de jonge nesten te komen kijken en uw eigen hond(je) mag, mits gezond, natuurlijk mee. En ook voor mensen die overwegen een Drent aan te schaffen, is zo'n fokdag een geweldige gelegenheid om in een keer heel veel Drenten bij elkaar te zien en direct met fokkers en eigenaren van gedachten te kunnen wisselen: hoe is het om een Drent te hebben?

Waarom een fokdag?

De jaarlijkse Fokdag is een “bijeenkomst”waar de nakomelingen van de reu en de teef door erkende keurmeesters “gekeurd”worden. Er wordt o.a. gekeken naar de (positieve en negatieve) kenmerken die de ouderdieren hebben doorgegeven aan hun nakomelingen. Om een zo goed en eerlijk mogelijk beeld van de overerving van de eigenschappen van beide ouders te krijgen, is het van belang dat het nest zo compleet mogelijk is. 

Omdat niet iedereen op de hoogte is van de gang van zaken, heeft de redactie een korte beschrijving gemaakt van wat u kunt verwachten.

Hoe werkt het?

 • fokdag3      Tonen van de pups in de ringU meldt zich bij het secretariaat met uw uitnodigingsbrief en u krijgt dan een catalogus en een catalogusnummer, dat u in de ring moet dragen. Als u zich heeft opgegeven voor het ECVO-oogonderzoek, maar nog niet heeft betaald, dan kunt u hier ook de kosten voor het oogonderzoek voldoen.
 • Ga dan op zoek naar de fokker van uw hond bij de ‘kenneltafels’. Meestal maakt die er een klein feestje van; het is immers een reünie.
 • Misschien wilt u even met uw Drentje oefenen bij de ringtraining. Het is best handig, omdat u dan een indruk krijgt (en uw hond ook) hoe het er in de ring aan toe gaat. In een van de ringen wordt een ringtraining verzorgd.
 • Dan volgt de nestkeuring, Elke pup komt aan de beurt en van elke pup wordt terwijl u in de ring staat, een verslag gemaakt. Honden zonder stamboom, gecastreerde (gesteriliseerde) honden of honden met een afwijking of schoonheidsfoutje, ontvangen wel een keurrapport maar geen kwalificatie. Aan het einde van de nestkeuring vertelt de keurmeester in het kort aan de hele groep, wat hij of zij van het nest vindt. 
  • Heeft u uw Drent opgegeven voor het ECVO oogonderzoek, dan krijgt hij of zij na de nestkeuring druppeltjes in zijn of haar ogen. Na een kwartiertje kan de hond door de dierenarts onderzocht worden. De pupillen van de ogen worden erg ver- groot en dat betekent dat uw hond een tijdje wat wazig ziet.
  • De fokker en de dekreu-eigenaar krijgen in de loop van de dag alle keurverslagen en zij delen die uit aan de pupeigenaren. De verslagen komen uiteindelijk ook allemaal op de website van de Vereniging te staan.

Op de Fokdag worden de volgende kwalificaties door de keurmeester gegeven:

U Uitmuntend
ZG Zeer Goed
G Goed
M Matig

Fokken met uw hond

Willen we in de toekomst kunnen blijven genieten van de Drentsche Patrijshond, dan is het belangrijk dat er voldoende mensen een nestje fokken. Bij het woord fokker denkt men vaak aan iemand die veel honden heeft en meerdere nesten per jaar fokt. Maar binnen ons ras zijn er op enkele uitzonderingen na geen grote fokkers meer. Daarom zijn gelegenheidsnestjes bij eigenaren die een keer een nestje fokken belangrijk en bijzonder waardevol voor het in stand houden van ons ras.
Als u met uw Drent fokplannen hebt, is het belangrijk om te weten, dat de beoordelingen U of ZG op de Fokdag meetellen. Honden zonder stamboom, gecastreerde, monorchide en cryptorchide reuen krijgen wel een beoordeling, maar geen kwalificatie. Op de Fokdag lopen overigens genoeg mensen rond, die u kunnen helpen als u een vraag heeft. Leden van het Bestuur, de Evenementencommissie en de Fokbeleidscommissie, ze dragen een naam/functiekaartje en als u een vraag hebt, stap gerust op ze af.

Marja de Boer tel: 0341-454947
Miriam van Hoef tel: 0499-310953 
e-mail

Begrippen en afkortingen

Dan een paar begrippen/afkortingen, die u op de Fokdag kunt horen of op het keurverslag kunt tegenkomen. Dit is trouwens maar een greep uit de vele kynologische termen, die gebruikt worden.
Er verschijnt een korte uitleg wanneer u met de muis over de termen gaat.

Monorchide reu Uniform nest Behang Vrolijke staart/kwispel
Cryptorchide reu Geslachtstype Te veel lip Staartaanzet
ECVO Balans Droog Staat Frans
PRA Bone Tanggebit Gangwerk
Rastypisch Gestrekt Schaargebit Stuwende gang
Heterogeen nest Geblokt Bevedering Telgang
Homogeen nest Overbouwd Broek Totaalbeeld

Adres


Zwaluwenburg 67
3328 CR Dordrecht
+31 618 652 056
Secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden