Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Archief
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Blogs
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

 

2764177 Antar hoofdDoel

Het doel van deze dag is het vergroten van het aantal beschikbare reuen voor de fokkerij. Ook biedt deze dag (aspirant) fokkers de mogelijkheid om kennis te maken met de aanwezige, vaak onbekende reuen. We hopen dat de organisatie van deze dag meehelpt om de genetische varieteit in ons ras te vergroten.

Welke reuen worden uitgenodigd ? 

De vereniging organiseert eens in de twee jaar een reuendag en eenmaal per jaar een fokdag. Op de fokdag worden kwalificaties gegeven aan de deelnemende honden. Wanneer een reu op één van de fokdagen voor de reuendag de kwalificatie Zeer Goed (ZG) of Uitmuntend (U) heeft gekregen, ontvangt de eigenaar een uitnodiging voor die reuendag.

Welke reuen kunnen zich aanmelden?

Naast de bovengenoemde reuen, kunnen eigenaren die hun reu in willen zetten voor de fokkerij zich aanmelden voor deze dag. Ook de reuen die al op de dekreuenlijst staan, maar nog niet hebben gedekt kunnen zich aanmelden om zich (nogmaals) te presenteren.

Meedoen

De honden die meedoen worden door een erkende keurmeester voor ons ras beoordeeld en krijgen een officiële kwalificatie. Deze kwalificatie (mits U of ZG) telt naast de kwalificatie die de hond al heeft behaald op de fokdag (of een andere tentoonstelling) mee voor de eisen die zijn gesteld in het Vereniginsfokreglement wat betreft exterieurregels. 

Welkom

De Fokbeleidscommissie nodigt reueigenaren van harte uit om deel te nemen aan deze dag en heet ook alle (aspirant) fokkers graag welkom om kennis te maken met de aanwezige reuen.

De eerstvolgende Reuendag is op 17 september 2017 bij de Kynoglogen Club Dieren e.o. te Dieren.

Hoe u zich kunt aanmelden vindt u t.z.t. elders op deze site.
 

 

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden