Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

Aantal dekkingen per Reu

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2015 werd de Dekbeperking voor Reuen aangenomen. Dit houdt in dat:

een reu maximaal 3 geslaagde dekkingen per 12 maanden mag doen, ingaande op datum van de 1e dekking, met een maximum van 9 geslaagde dekkingen in zijn hele leven.

Het is de verantwoordelijkheid van de reu-eigenaar om het aantal dekkingen van zijn/haar reu bij te houden en fokkers daarover te informeren. Fokkers zullen bij hun keuze voor een reu rekening moeten houden met dit aantal dekkingen en/of aanvragen.

Onderstaand overzicht is gemaakt als ondersteuning. Op dit overzicht vindt u de reuen die op de dekreuenlijst van de VDPH staan, maar ook reuen die de afgelopen 3 jaar zijn ingezet voor de fokkerij maar niet op de dekreuenlijst van de VDPH voorkomen. Achter de naam van de reu vindt u het aantal geslaagde dekkingen, het aantal aangevraagde dekkingen en de ingediende dekaanvragen als reserve-dekreu. Daarnaast vindt u op het overzicht onder Opmerkingen informatie over het aantal dekaanvragen die een reu-eigenaar nog kan aannemen binnen het lopend termijn van 12 maanden.

De telling van 3 dekkingen per 12 maanden gaat in vanaf de eerste dekdatum van de reu na 15 juni 2015, de datum dat de dekbeperking op de ALV is aangenomen. Mocht een dekking niet slagen dan schuift die datum automatisch door naar de datum van de eerstvolgende dekking.

Indien een reu een aanvraag als reserve-dekreu heeft staan, maar hij zijn maximum van 3 dekkingen eerder heeft behaald dan zal de fokker alsnog een andere reservereu moeten kiezen.

Reuen die het maximum van 9 geslaagde dekkingen hebben bereikt, en dus niet meer ingezet mogen worden, zijn niet in dit overzicht opgenomen. Het totaal aantal geslaagde dekkingen van een reu kunt u vinden in het Register. Ook reuen van 10 jaar en ouder zijn niet meer in het overzicht opgenomen, tenzij ze nog op de dekreuenlijst staan.

Dit overzicht wordt bijgehouden, maar het is en blijft de verantwoordelijkheid van fokker en reu-eigenaar om, voordat een fokaanvraag wordt ingediend, na te gaan of de reu nog ingezet kan worden.

Dekkingen gedaan in het buitenland worden genoteerd als wij daar van op de hoogte zijn.

Dit overzicht wordt bijgehouden maar het is en blijft de verantwoordelijkheid van fokker en reu-eigenaar om, voordat een fokaanvraag wordt ingediend , na te gaan of de reu nog ingezet kan worden.

Het overzicht ziet u hieronder ALS u INGELOGD bent.

Adres


Zwaluwenburg 67
3328 CR Dordrecht
+31 618 652 056
Secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden