Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

Voorwaarden Dekreu

ClubmatchDe voorwaarden waaraan een reu moet voldoen om geplaatst te worden op de dekreuenlijst van "Vereniging de Drentsche Patrijshond" zijn:

 1. De reu moet minimaal 2 maal een tentoonstelling- of (Kamp)clubmatch uitslag hebben met de kwalificatie Zeer Goed of Uitmuntend of een tentoonstelling (ZG of U) en een (minimaal) KNJV-C of een werkkwalificatie. (tentoonstellingsuitslagen zijn alleen geldig indien deze behaald zijn onder een door het ras erkende Nederlandse exterieurkeurmeester). De lijst van raserkende keurmeesters kunt u vinden op: de website van de vereniging van keurmeesters.
 2. Er moeten HD foto’s gemaakt worden en voor reuen geboren na 1 juli 2016 is een ED onderzoek verplicht. De foto’s moeten gemaakt worden door een dierenarts die daartoe geautoriseerd is door de Raad van Beheer afdeling Gedrag Gezondheid en Welzijn (GGW). Deze foto’s worden opgestuurd naar de Raad van Beheer ter beoordeling. De toegestane kwalificaties voor HD zijn: A en B.  De toegestane kwalificatie voor ED is: Vrij.
 3. Er moet jaarlijks een officieel oogonderzoek gedaan worden door een daarvoor geautoriseerde oogspecialist. Een lijst van de bevoegde specialisten vindt u op: de site van de Raad van Beheer. Een onderzoek is één jaar geldig. De beoordeling moet "vrij” van PRA en Cataract zijn. Na de dag waarop de reu vijf jaar is geworden, volstaat één oogonderzoek met de beoordeling "vrij" voor PRA en cataract. U kunt dit onderzoek ook op de fokdagen laten doen.
 4. Er moeten 2 foto's van de reu ingeleverd worden, één foto van de reu in stand waarbij alle vier de poten zichtbaar zijn en één foto van de kop van de reu (beide foto's van een goede (digitale) kwaliteit en het liefst met rustige achtergrond).
 5. Daarnaast is het wenselijk dat eventuele jachtkwalificaties, hetzij praktijkjacht of diploma's van jachtwedstrijden, doorgegeven worden voor plaatsing op de website ter informatie.
 6. De eigenaar/eigenaresse moet lid zijn van de Nederlandse Vereniging de Drentsche Patrijshond (als Lid krijgt u alle faciliteiten van de Vereniging en minimaal 5 maal per jaar het clubblad "Onze Drent").
 7. De reu mag maximaal 3 geslaagde dekkingen per 12 maanden verrichten met een totaal van maximum 9 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.

Barak Barak hoofd

Omdat niet alle gegevens (tijdig) bij het register bekend zijn en om het register te ontlasten vragen wij u kopieën van bovenstaande gegevens per mail of per post naar onderstaand adres te sturen.

Op het moment van plaatsing op de dekreuenlijst voldoet een reu aan de foknormen van de "Vereniging de Drentsche Patrijshond" t.w. uitslag van HD, ED, Oogonderzoek, Shows en/of Veld- cq KNJV wedstrijd. Voordat een combinatie aangevraagd wordt, moet de fokker en/of een dekreu-eigenaar controleren of het oogonderzoek van reu en/of teef nog geldig is.
Tevens moeten zowel de reu als teef ten alle tijden voldoen aan de regels van het Verenigings Fokreglement.

Indien een reu niet meer voldoet aan de gestelde eisen (bv na gebleken afwijkingen in 3 of meer nesten) dan wordt de reu, uiteraard na het inlichten van de eigenaar, van de dekreuenlijst verwijderd.

Voldoet uw reu niet meer aan de hierboven genoemde eisen of wilt u uw reu om andere redenen niet meer voor de fok inzetten, wilt u dan zo vriendelijk zijn om uw reu van de dekreuenlijst te laten verwijderen. Dat kan eenvoudig via een mailtje..

Hebt u nog vragen, dan kunt u deze mailen of naar onderstaand adres sturen. Ik zal proberen uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 


T. (Tiny) Key
Molengraafseweg 14
5281 LN Boxtel
0411 67 47 83
dekreuen [AT] drentschepatrijshond [DOT] org

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden