Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

Fokaanvraag

U wilt een nestje gaan fokken, wat komt hierbij kijken?Puppies

In de eerste plaats controleert u of uw Drent (nog) voldoet aan het Fokreglement van onze vereniging "De Drentsche Patrijshond". Dit geldt overigens ook voor de dekreu.

Hierna download u het formulier aanvraag fokcombinatie. U kunt het formulier op uw computer invullen en per mail sturen naar fokaanvragen.
Vergeet niet de op het formulier gevraagde kopieën (wanneer deze niet al eerder zijn meegestuurd) te scannen en mee te sturen met de E-mail. Dit geldt voor zowel reu als teef. U kunt de fokaanvraag met eventuele kopieën ook per post versturen (zie voor de adresgegevens onderaan de pagina).

Het is belangrijk dat u de fokaanvraag ruim op tijd (2 maanden voor de te verwachten loopsheid) instuurt en betaalt. Na ontvangst van de betaling van € 45,00 wordt de aanvraag in behandeling genomen en het formulier zo spoedig mogelijk aan u teruggezonden. Bij uitblijven van de betaling wordt de aanvraag onbehandeld aan u geretourneerd. Een fokaanvraag is 6 maanden geldig.

Moet u ten tijde van de dekking echter uitwijken naar een reserve reu, dan kunt u alleen een beschikbare reu uitkiezen die nog niet zijn maximale aantal dekkingen voor zijn jaar heeft bereikt. U zult dit ook moeten doorgeven aan de commissie fokaanvragen. Bij gebruik van een reserve reu moet er altijd een nieuw aanvraagformulier worden ingestuurd met de daarbij gevraagde kopieën. Er zijn echter geen extra kosten aan verbonden. Er mag alleen uitgeweken worden naar een reserve reu als er van dekking (penetratie) geen sprake is geweest. Het blijft de verantwoordelijkheid van de fokker om na te gaan of de reu inderdaad aan de regels van het fokreglement voldoet (zoals bijv. een geldig oogonderzoek).

Wordt de dekking uitgesteld of blijft de teef leeg, dan kan de aanvraag verlengd worden met nogmaals een periode van 6 maanden. Deze verlenging kunt u voor de afloop van de eerste periode doorgeven. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Kiest u voor een andere reu, dan moet u een nieuwe aanvraag insturen. Hier zijn ook geen extra kosten aan verbonden.


Bij verlenging is het belangrijk dat u de geldigheidsduur van het oogonderzoek in de gaten houdt en deze zo nodig tijdig herhaalt. Ten tijde van de dekking moet er voor zowel de reu als de teef sprake zijn van een geldig oogonderzoek anders kan de toestemming alsnog worden ingetrokken.
Zowel het dekbericht als het geboortebericht kunt u doorgeven aan pupinfo.
De fokker wiens fokaanvraag voldoet aan de foknormen, heeft recht op vermelding van het dekbericht en geboortebericht op de website van de vereniging.
Wij vragen u dringend om het dek- en geboortebericht z.s.m. door te geven aan de pupinfo, zodat we de lijsten up-to-date kunnen houden.
Bij het dekbericht kunt u een foto van de reu en een foto van de teef meesturen. Bij het geboortebericht kunt u een foto van het nest meesturen (JPEG formaat). De foto's moeten wel aan bepaalde regels voldoen: hier staan ze voor u beschreven!

Het bewijs van het lidmaatschap van de VDPH krijgt u, na opgave van het geboortebericht aan de Pupinfo, automatisch en kosteloos toegestuurd. U heeft dit bewijs nodig voor de chipper van de Raad van Beheer. Bovendien krijgt u op deze manier korting op de kosten voor het chippen omdat leden van een rasvereniging minder betalen.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij:

M.J.B. (Marja) de Boer - van Herreveld
Putterweg 175
3851 VE Ermelo
0341 - 45 49 47
E-mail

Adres


Zwaluwenburg 67
3328 CR Dordrecht
+31 618 652 056
Secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden