Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

Nimrod

Nimrod prijs site

Winnaar OPENKLAS Najaar

Beschikbaar gesteld door: mejuffrouw E.F. Kleijn

Beschrijving van de prijs alsmede de uitreiking voorwaarden.

 1. De “Nimrodprijs” is een houten plaat met daarop een zilver gekleurde staande hond, met daarop de tekst “Nimrod” Drentsche Patrijshond wisselprijs, circa 20 cm bij 15 cm groot.
 2. De “Nimrodprijs” is geschonken aan de vereniging De Drentsche Patrijshond door mej. E.F. Kleijn.
 3. De schenker heeft de prijs geschonken om hem jaarlijks te laten uitreiken aan de beste hond in de openklas op de Najaarsveldwedstrijd(-en) georganiseerd door een Continentaal II ras vereniging in Rubriek C.
 4. De trofee kan alleen gewonnen worden door een Drentsche Patrijshond, daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of de eigenaar wel of geen lid is van de vereniging.
 5. De prijs is een doorlopende prijs die nimmer definitief door één hond gewonnen kan worden.
 6. De prijs wordt enkel aan een in de openklas in het najaar gekwalificeerde Drentsche Patrijshond uitgereikt.
 7. Voor de vaststelling van de winnende hond mogen maximaal 3 kwalificaties en/of Eervolle Vermeldingen, behaald in het betreffende najaar, worden ingeleverd. Eervolle Vermeldingen mogen wel meegeteld worden in de totaal waardering, echter een enkele (of meer) Eervolle Vermelding(-en) alleen geeft geen recht op de prijs.
 8. Voor de vaststelling van de winnaar wordt gebruik gemaakt van de puntentelling zoals deze vermeldt staat in de tabel van het A.V.R.
 9. Indien er na toepassing van de punten 7 en 8 meerdere honden een gelijk aantal punten behaald hebben dan zal de hond met de hoogste kwalificatie (U-ZG-G) winnen.
 10. Indien, nadat het bovenstaande is toegepast, nog steeds meerdere honden aanspraak kunnen maken op de prijs dan wordt deze: bij twee (of meer) honden uitgereikt aan de jongste hond.
 11. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging “De Drentsche Patrijshond” de winnaar de plicht om er voor te zorgen dat de prijs op de volgende jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aanwezig is om opnieuw uitgereikt te worden.
 12. De ontvanger van de prijs tekent voor het ontvangst van de prijs, alsmede wordt getekend voor het retour bezorgen van de prijs zoals bij punt 11 is aangegeven
 13. De winnaar van de prijs mag met het jaartal en naam van de hond vermeld worden op de achterzijde van de prijs.
 14. In geval de prijs in enig jaar niet wordt uitgereikt wordt deze in bewaring gegeven bij het secretariaat van de Gebruikshondencommissie.

Gebruikshondencommissie 1 september 2015

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden