Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

Suze Markvoort Wisselprijs

markvoortWinnaar JEUGDKLAS Najaar

Beschikbaar gesteld door: mevrouw A.J. Markvoort

 1. De “Suze Markvoortbeker” is een fazant op een marmeren sokkel.
 2. De “Suze Markvoortbeker” is geschonken aan de vereniging De Drentsche Patrijshond door mevr. A.J. Markvoort.
 3. De schenker heeft de beker geschonken om hem jaarlijks te laten uitreiken aan de beste hond in de jeugdklas op de Najaarsveldwedstrijd(-en) georganiseerd door een Continentaal II ras vereniging in Rubriek C.
 4. De beker kan alleen gewonnen worden door een Drentsche Patrijshond, daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of de eigenaar wel of geen lid is van de vereniging.
 5. De beker is een doorlopende beker die nimmer definitief door één hond gewonnen kan worden.
 6. De beker wordt enkel aan een in de jeugdklas in het najaar gekwalificeerde Drentsche Patrijshond uitgereikt.
 7. Voor de vaststelling van de winnende hond mogen maximaal 3 kwalificaties en/of Eervolle Vermeldingen, behaald in het betreffende najaar, worden ingeleverd. Eervolle Vermeldingen mogen wel meegeteld worden in de totaal waardering, echter een enkele (of meer) Eervolle Vermelding(-en) alleen geeft geen recht op de beker.
 8. Voor de vaststelling van de winnaar wordt gebruik gemaakt van de puntentelling zoals deze vermeldt staat in de tabel van het A.V.R.
 9. Indien er na toepassing van de punten 7 en 8 meerdere honden een gelijk aantal punten behaald hebben dan zal de hond met de hoogste kwalificatie (U-ZG-G) winnen.
 10. Indien, nadat het bovenstaande is toegepast, nog steeds meerdere honden aanspraak kunnen maken op de prijs dan wordt deze:bij twee (of meer) honden uitgereikt aan de jongste hond.
 11. De beker wordt jaarlijks uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging “De Drentsche Patrijshond” de winnaar de plicht om er voor te zorgen dat de beker op de volgende jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aanwezig is om opnieuw uitgereikt te worden.
 12. De ontvanger van de beker tekent voor het ontvangst van de beker, alsmede wordt getekend voor het retour bezorgen van de beker zoals bij punt 11 is aangegeven
 13. De winnaar van de beker mag met zijn hoogste kwalificatie + jaartal vermeld worden op de voet van de beker
 14. In geval de beker in enig jaar niet wordt uitgereikt wordt deze in bewaring gegeven bij het secretariaat van de Gebruikshondencommissie.

Gebruikshondencommissie 1 september 2015

 

Adres


Zwaluwenburg 67
3328 CR Dordrecht
+31 618 652 056
Secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden