Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Archief
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Blogs
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Dinsdag 11 april was er in Woudenberg de eerste bijeenkomst van de werkgroep DNA. Aanleiding was het initiatief van de vereniging om bloedstalen te verzamelen voor het onderzoek aan de Universiteit Gent naar het voorkomen epilepsie bij de Drent. Om dit goed te kunnen doen is een groot aantal stalen nodig: deels van Drenten die primaire epilepsie hebben (gehad) deels van (oudere) Drenten die het duidelijk NIET hebben gehad. Elke grens is natuurlijk arbitraire maar vooralsnog is besloten dat men bloedstalen wil hebben van:

 • Matched controls, voor de 1ste fase van het onderzoek:
  Bloedmonsters van honden die lijden aan epilepsie en bloedmonsters van een epilepsievrije nestgenoot (matched control). Gecombineerd met de voor deze studie zeer waardevolle bloedmonsters van beide ouderdieren en indien mogelijk ook van de grootouders.
 • Controledieren voor de 2de fase van het onderzoek:
  Aangezien primaire (erfelijke) epilepsie nog op een latere leeftijd tot uiting kan komen, is vooral de leeftijd van de honden waarvan het bloed wordt afgenomen van belang. Hoe ouder de hond, hoe zekerder dat deze inderdaad epilepsievrij is en hoe groter de kans dat het bloed als een controle staal kan dienen. Bloedmonsters van epilepsie-vrije honden van 10 jaar en ouder zullen in dit deel van de studie hiervoor worden gebruikt.

Bezoek uit Gent

DNA bijeenkomstLuc Peelman, Evy Becker en Marc Massaart van Schaik bij het begin van de avond.

Onderzoekster Evy Beckers en haar promotor Luc Peelman kwamen helemaal uit Gent gereden om het onderzoek nader toe te lichten. Evy begon haar uitstekende presentatie met een duidelijk overzicht van de basisbegrippen van het DNA-onderzoek. Vervolgens maakte ze duidelijk wat het verschil is tussen primaire en secundaire epilepsie en waarom ze dus Drenten van 10-jaar en ouder wil gebruiken. Het moderne DNA-onderzoek maakt gebruik van zogeheten GWAS: Genome Wide Association Study. Dit is een onderzoek naar genetische variaties van verschillende individuen om te zien welke genetische variant geassocieerd kan worden met een bepaalde eigenschap (in dit geval dus epilepsie).

Onderzoek

dna bijeenkomst 3

Een voorbeeld staat hierboven in een zogeheten Manhattemplaatje. Er is een duidelijke piek op chromosoom 27. Eerst ga je dan zoeken of je daar in de buurt een gen-mutatie kunt vinden zodat je precies weet welke gen-mutatie verantwoordelijk is voor het voorkomen van epilepsie. Maar als je die mutatie niet vindt, kan het resultaat toch gebruikt worden om er een DNA-test mee te ontwikkelen. Je neemt dan bloed af, gaat kijken of je een piek op chromosoom 27 vindt en zo ja dan mag je ervan uit gaan dat de hond drager/lijder is.

BeadChips

dna bijeenkomst 4De BeadChip waarmee het onderzoek gedaan zal worden.Het onderzoek wordt gedaan met zogeheten BeadChips. Dit is geen computerchip, maar een €5000 kostend “plaatje” met tienduizenden microscopische testbakjes waarmee 24 bloedmonsters tegelijk onderzocht kunnen worden.

FBC

Evy sprak zich niet uit over hetgeen er met de onderzoeksresultaten gedaan zou moeten worden. Ze gaf duidelijk aan dat dat een verantwoordelijkheid is van de FBC, hetgeen FBC-voorzitter “Jorden de Boer” duidelijk beaamde.
Hij maakte duidelijk dat pas als het onderzoek volledig is afgerond nagedacht kan worden over de consequenties die bv het verplicht stellen van zo’n onderzoek kunnen hebben voor het fokbeleid van de vereniging. Het is nu nog veel te vroeg om hierover al een uitspraak te doen.

Informed Consent

Na haar lezing was er tijd voor vragen aan Evy en haar begeleider prof Luc Peelman: hier werd gretig gebruik van gemaakt!
Een van de vragen was de volgende: “ik geef het bloed van mijn Drent aan jullie in Gent. Ik doe dat graag voor dit onderzoek maar wat gaan jullie er nog meer mee doen?

Het geruststellende antwoord van Evy luidde: iedereen die bloedstalen afstaat tekent een “Informed Consent” waarmee ze toestemming geven voor dit onderzoek. Als wij later “jullie” bloedstalen voor iets anders willen gebruiken, dan moeten wij opnieuw aan jullie toestemming vragen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat er iets mee gedaan wordt waarmee je het niet eens bent.
Meer informatie over het Informed Consent en de mogelijkheid het te downloaden staat hier.

Pauze

De temperatuur in de bomvolle zaal was ondertussen behoorlijk gestegen en de hoeveelheid zuurstof navenant gedaald zodat de koffiepauze met een zucht van verlichting werd begonnen: “effe lekker wat frisse lucht”.
Omdat Gent nog 200km rijden verderop lag, gingen beide onderzoekers, met als dank voor hun komst en de lezing een bier-pakket uit Drenthe, na de pauze weer op huis aan.

Wat gaan we nu doen?

Ging het voor de pauze vooral over de vraag hoe het onderzoek precies gedaan gaat worden, na de pauze werd er dieper ingegaan op de manier waarop de bloedstalen verzameld gaan worden. De werkgroep DNA gaat zoveel mogelijk zogeheten prikplaatsen organiseren: plekken waar een dierenarts zit die mee wil werken aan het verzamelen en opsturen van de bloedstalen. Als de lijst met prikplaatsen er eenmaal is, zal die via de website bekent gemaakt worden.

Ook gaat de werkgroep de noodzakelijke documenten zoals de vragenlijst, de brief voor de dierenarts (wat moet hij/zij waar naartoe sturen) en het te ondertekenen “informed consent” formulier, als download op de website zetten. Iedereen die mee wil doen, kan deze documenten downloaden, invullen, ondertekenen en aan de dierenarts geven.

Na de korte presentatie door de voorzitter over de activiteiten in de komende weken van de werkgroep, werden de werkgroepleden een-voor-een voorgesteld:

 • Jeanny Bustin (voorzitter, helaas niet aanwezig)
 • Sieka Knol (coördinator)
 • Henk Hoek (secretaris)
 • Jolanda Huijsing (lid)
 • Ans Sportel (lid)
 • Marc Massaar Van Schaik (Bestuursafgevaardigde)

De werkgroep kan bereikt worden via het e-mailadres: dna [AT] drentschepatrijshond [DOT] org

dna bijeenkomst 5Na de pauze werd er met volle aandacht geluisterd naar de presentatie van de voorzitter over de wijze waarop het verzamelen van de bloedstalen aangepakt zal worden.

De discussie na afloop was bepaald levendig. De vragen gingen o.a. over:

 • Het feit dat niet iedereen de gegevens in ZooEasy netjes invult waardoor de database minder betrouwbaar is dan aanvankelijk gedacht en of het bestuur anonieme melding van epilepsie niet kan onderzoeken op hun waarheidsgehalte (nee dus),
 • Over de vraag of de DNA-test verplicht gesteld gaat worden (nu nog te vroeg),
 • Over de wijze waarop de werkgroep iedere Nederlandse Drenteneigenaar gaat benaderen (via de adresgegevens in ZooEasy)

Duidelijk werd ook dat statistiek een moeilijk iets is en blijft en soms tot een Babylonische spraakverwarring kan leiden. Tegelijkertijd maakte de heftigheid van de discussie duidelijk dat het onderwerp “Het terugdringen van het voorkomen van epilepsie bij de Drent” in het bijzonder en “de gezondheid van het ras” meer in het algemeen, iets is dat bij iedereen leeft en daar wordt je beslist vrolijk van.

Na afloop werd er nog uitgebreid nagepraat, een biertje gedronken en mooie herinneringen opgehaald. Kortom: een mooie Drenten-avond.

PowerPoint Presentaties

Zowel de onderzoekers uit Gent als het bestuur gingen akkoord met het online-plaatsen van de beide PowerPoint-presentaties voor (ingelogde) leden.Arjan van Hessen

Adres

 Bakkersveld 14
8334 ND Tuk
 +31 (0) 612 780 422
 secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden