Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Archief
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Blogs
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Op zondag 17 september j.l. vond de derde reuendag op het terrein van kynologenclub “Dieren en omstreken” te Dieren plaats.

Een dag voor reu-eigenaren om hun mooie mannen te tonen en te laten keuren door keurmeesters Mw. Adrichem Boogaert-Kwint en Dhr. Smits. De reuen kregen op deze dag de kans een officiële kwalificatie te behalen.

Dit is dé dag bij uitstek voor nieuwe reu-eigenaren die erover denken hun reu in te zetten als dekreu om de genenpoel zo groot mogelijk en het inteeltgehalte zo laag mogelijk te houden.

reuendagDe reuendag is niet alleen voor de jonge jongens onder de reuen, maar ook de ervaren dekreuen kunnen zichzelf tonen. Zo kunnen zij (her)ontdekt worden door de fokkers die speciaal naar deze dag komen om de reuen in levende lijve te bekijken en om een mooie en gezonde match te vinden voor hun teven. Waar kun je dat namelijk beter doen, dan op een dag toegewijd aan reuen?

Het was een schitterende nazomerse dag wat de sfeer zeker ten goede kwam. Er waren tenten opgezet waar mensen met hun reu zich konden installeren al dan niet met bench en stoelen. Maar genoeg mensen zetten zich neer in het zonnetje naast de tenten. In het midden was de “ring” gesitueerd waar telkens drie reuen te zien waren. 

De dag was onderverdeeld in een ochtend- en middagprogramma waarover de 43 aanwezigen heren gekeurd werden.

Eén voor één werden de reuen uitgebreid bekeken en besproken door de twee montere keurmeesters waarna er een korte beschrijving volgde van de reu in kwestie. Goede als wel mindere punten werden geopperd, heel fijn, want het is altijd interessant te horen hoe en waarop een keurmeester een hond beoordeeld en waar op gelet wordt bij het keuren. Al was dit misschien niet altijd wat je graag zou horen over je beste vriend.

Een heel fijn gegeven was dat de keurmeesters hun best deden om de soms toch wat nerveuze honden en bazen op hun gemak te stellen wanneer ze aan de beurt waren. Het kan dan ook best spannend zijn als je zo onder de loep wordt genomen.

Achter het terrein van de kynologenclub ligt een mooi stuk bos waar baas en Drent de kans kregen om even de benen te strekken en te ontspannen voor of na hun beurt in de ring. Hoe leuk het ook is, al die reuen bij elkaar, soms is het heerlijk om je even terug te kunnen trekken van de drukte. Want zelfs de meest beschaafde reu wil nog wel eens mopperen tussen al die andere reuen.

uitslagHet was een dag met schitterende rasvertegenwoordigers en zowel baas als hond zetten hun beste beentjes voor.

Van de 45 ingeschreven reuen kregen er 16 een Uitmuntend, 21 een Zeer Goed en 6 een Goed. Er waren slechts 2 absenten. Een erg mooie opkomst met mooie uitslagen van stuk voor stuk lieve Drenten.

Nu maar afwachten of een aantal van deze heren binnenkort te vinden zijn op de dekreuenlijst.

De uitslagen met bevindingen van de keurmeesters zijn te lezen in de verslagen van de reuendag van 17 september 2017 in PDF formaat.

Linda Scheuter-Maas.

Adres

  De Hoek 12
8381 BL Vledder
  +31 (0) 612 780 422
  secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden