Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Archief
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Blogs
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

logo raad van beheerT

Hondenfokkerij zet stappen

Fairfok heeft als ambitie dat de rashondenfokkerij per 2018 een diervriendelijke en verantwoorde sector is en als zodanig ook bekend staat. Wie straks een hond koopt met een stamboom, moet er zeker van zijn dat de desbetreffende fokker er alles aan heeft gedaan een gezonde en sociale hond te fokken.

Inmiddels heeft de rashondenfokkerij zowel in 2015 als in 2016 stappen gezet op weg naar een gezonde en sociale hond. Zo studeren steeds meer rasverenigingen op mogelijkheden om sneller stappen te zetten naar een gezonde populatie, denk aan outcross, gericht op het vergroten van de genetische diversiteit. Om de variatie binnen het ras zo veel mogelijk te bewaren of zelfs te vergroten, hebben rasverenigingen aanvullende afspraken gemaakt met de Raad van Beheer. Zo kunnen Markiesjes die niet helemaal zwart zijn, maar een borstvlek hebben, toegelaten worden voor de fokkerij omdat er mag worden gefokt met honden die een andere kleur hebben dan de rasstandaard voorschrijft. Bij de Hollandse Herder kan bij de ruwhaar- en langhaarvariëteit gebruik worden gemaakt van de grotere populatie kortharen. Wetterhoun, Hollandse Smous en Saarlooswolfhond kruisen onder begeleiding van de rasverenigingen met honden van een ander ras. En er is internationale belangstelling voor het convenant dat de twee verenigingen van de Engelse Bulldog met de Raad van Beheer hebben afgesloten, met als doel de algehele gezondheid van het ras te verbeteren.

Er wordt gewerkt aan een structurele financiering waarmee het voor rasverenigingen mogelijk wordt om laagdrempelig wetenschappelijk advies te vragen. De Raad van Beheer, Faculteit Diergeneeskunde en Wageningen Universiteit werken in samenwerking met het ministerie van EZ aan opties voor een model.

Het volledige rapport staat hier.

 

Adres

 Bakkersveld 14
8334 ND Tuk
 +31 (0) 612 780 422
 secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden