Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Archief
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Blogs
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

logoVDP

Voornemen tot benoeming als erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond:
 

Mr. E. (Emile) G.J. Gimbrère

Toelichting

gribrereHet Bestuur heeft voor de geplande Algemene Leden Vergadering van 18 juni as, conform artikel 10.7 van het Huishoudelijk Reglement, een motie ontvangen waarin wordt voorgesteld om Emile Gimbrère te benoemen als erelid van onze Vereniging. Het Bestuur ondersteunt deze motie van harte en via deze speciale informatie brief willen we alle leden hierover informeren.
Wij hebben afgelopen week Emile hiervan op de hoogte gesteld en hij is erg vereerd en blij dat deze voorgenomen benoeming aan de ledenvergadering wordt voorgelegd.  

Waarom deze voordracht? Kort gesteld is dat het volgende:

Emile is al zeer lang actief in de kynologie en gezien zijn betrokkenheid en langdurige inzet voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond, met name in twee, niet aaneengesloten periodes als voorzitter van het Bestuur.

De indieners van de motie hebben aangegeven het bijzonder te waarderen als de aanwezigen op de ALV genegen zijn deze motie, die gezien het onderwerp en de reeds gepubliceerde agenda, normaliter bij de rondvraag behandeld zal worden, recht te doen en te behandelen na de uitreiking van de diverse prijzen (agendapunt 3 zoals gepubliceerd in de OD nr 2 van 2018)
 
 
Wegens verblijf in het buitenland kan Emile er niet lijfelijk aanwezig zijn, echter we gaan een SKYPE verbinding opzetten.

Namens het Bestuur,
Marc Massaar van Schaik
Voorzitter

Adres

 Bakkersveld 14
8334 ND Tuk
 +31 (0) 612 780 422
 secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden