Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Archief
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Blogs
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

De prijs van een fokaanvraag wordt met ingang van januari 2017 verhoogd tot € 45,00. Verder zijn de regels over het gebruik van een reservereu enigzins aangepast.

Een reservereu hoeft niet meer bij 1e aanvraag te worden  aangemeld. Moet u uiteindelijk gebruik maken van een reserevereu dan kunt u een keuze maken uit de op dat moment beschikbare reuen die het aantal van 3 dekkingen per jaar nog niet hebben bereikt.
Fokkers moeten dan wel een nieuw aanvraagformulier insturen, dat kan dus ook na de dekking zijn, en nagaan of de beoogde reu aan het Fokreglement voldoet (extra aandacht voor geldigheidsduur oogonderzoek). Fokkers kunnen ook altijd contact met mij (Marja de Boer) opnemen voor overleg.

Aan gebruik reservereu zijn geen extra kosten meer verbonden.

Sommige fokkers geven een dekdatum pas door als ze zeker zijn dat de teef drachtig is. Maar mocht de teef leeg gebleven zijn dan toch graag, voor de administratie, de dekdatum opgeven.

 

De betreffende tekst op de website en in het Reglement Fokaanvragen is als volgt aangepast:  

“Moet u ten tijde van de dekking echter uitwijken naar een reserve reu, kunt u alleen een beschikbare reu uitkiezen, die nog niet het maximale aantal van 3 dekkingen per jaar heeft bereik. U zult dit ook moeten doorgeven aan de commissie fokaanvragen. Bij gebruik van een reserve reu moet er altijd een nieuw aanvraagformulier worden ingestuurd met de daarbij gevraagde kopieën. Er zijn echter geen extra kosten aan verbonden. Er mag alleen uitgeweken worden naar een reserve reu als er van dekking (penetratie) geen sprake is geweest. Het blijft de verantwoordelijkheid van de fokker om na te gaan of de reu inderdaad aan de regels van het fokreglement voldoet (zoals bijv. een geldig oogonderzoek)”.

Marja de Boer
Fokaanvragen

Adres

 Bakkersveld 14
8334 ND Tuk
 +31 (0) 612 780 422
 secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden