Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Archief
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

von Willebrand DiseasHet bestuur en de verschillende commissies van onze vereniging ontvangen regelmatig vragen over von Willebrand Disease (vWD). Ook ontstaan er af en toe discussies over dit onderwerp op de Sociale Media. De vraag waar het vaak om gaat is of von Willebrand Disease nu wel of niet een probleem is binnen de Drentsche Patrijshond en of de huidige test wel of niet valide is.

Om een einde te maken aan alle onduidelijkheid heeft het bestuur de werkgroep DNA gevraagd hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast willen we voorkomen dat er onnodig honden worden uitgesloten van de fokkerij.

De werkgroep is inmiddels met de volgende zaken aan de slag gegaan:

 • Achterhalen van meldingen van (klinische )lijders: aantal lijders en mogelijke fatale gevolgen.
 • Achterhalen van de initiatieven die er in het verleden zijn geweest m.b.t. von Willebrand.
 • Duidelijkheid krijgen over de huidige "commericële" testen die momenteel op de markt zijn aan de hand van wetenschappelijke onderbouwing. En daarmee het beantwoorden van de vraag of deze testen betrouwbaar zijn voor de Drentsche Patrijshond?
 • Indien punt 3 niet tot een bevredigend antwoord leidt: Het ontwikkelen van een DNA test louter tot stand gekomen met DNA-materiaal van de Drentsche Patrijshond.

Zodra meer bekend is, zullen we dat via de website en "Onze Drent" bekend maken.

bestuur VDPH

Adres

  De Hoek 12
8381 BL Vledder
  +31 (0) 612 780 422
  secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden