Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

Introductie Veldwerk (oefendag)

De Gebruikshondencommissie (GBC) zal ook in 2020 een introductie veldwerk organiseren.
Deze introductie dag zal beginnen met theorie over veldwerk. Daarna kan je samen met je hond onder begeleiding het veld ingaan en de theorie gaan toepassen in de praktijk. Het is een kennismaking met het werken op de wind met je hond.
Een veldwedstrijd is een wedstrijdvorm, waarbij uitsluitend het werk van de staande hond in het veld, voor het schot wordt beoordeeld. De dag zelf bestaat dus uit een theoretisch en praktisch gedeelte.
Dit zal gegeven worden door de ervaren voorjager en SJP keurmeester de heer Jan Mastenbroek.

Datum 21 maart 2020
Tijd 09:00
Locatie Dirksland/Heijningen
Kosten € 30,-  per deelnemer

Meedoen?

oefendag 2018Wil je graag meedoen en samen met jouw hond snuffelen aan het veldwerk? Dan kan dat, wel vragen wij jou om rekening te houden met het volgende: je hond is minimaal 9 maanden en maximaal 2 jaar ten tijde van deze introductie dag. Wij hebben plek voor maximaal 10 honden en hun voorjagers.

Inschrijving

Drentsche Patrijshonden van onze vereniging hebben tot 1 februari voorrang bij inschrijven, mits lid van onze vereniging. Indien er nog plek vrij is, dan zijn ook andere Continentaal II honden welkom, mits zij voldoen aan de benoemde criteria.
Sluiting van de inschrijving geschiedt op 1 maart 2020. Bij voldoende deelnemers en zonder extreme winter omstandigheden gaat deze dag door. Je kan maximaal één gast meenemen, waarvoor wij een bijdrage van € 5,- vragen (koffie etc.). Uiterlijk één week van te voren krijgen de deelnemers de details over de verzamelplaats, wijze van betalen etc. Heb je vragen over deze dag, dan kan je deze sturen naar: wedstrijden [AT] drentschepatrijshond [DOT] org

Namens de GBC,

Olaf Geerse

Voorzitter


 

Inschrijfformulier Introductie Veldwerk (oefendag) 21 maart 2020

Locatie:
"Moerdijk" (09:00)
Exacte tijd en locatie zullen tzt bekend gemaakt worden

Ongeldige invoer.
Ongeldige invoer.
-- Invalid Input
Ongeldige invoer.
Ongeldige invoer.
Ongeldige invoer.
Invalid Input
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer.
Invalid Input
Ongeldige invoer.
Telefoonnummer svp als 10 cijfers (geen andere tekens of spaties)
Ongeldige invoer.
Invalid Input
Ongeldige invoer.
Ongeldige invoer.

Ondergetekende schrijft de hierboven genoemde hond in en verklaart daarbij dat hij/zij door het inzenden van een hond zich onderwerpt aan de bepalingen van de Statuten en Reglementen van de Raad van Beheer en de NJV en het Algemeen Veld-wedstrijd Reglement Loopse teven, cryptorchide en monorchide reuen worden niet toegelaten.

Ondergetekende verklaart tevens dat voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt
Hij/zij verklaart de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voor de Introductie Veldwerk Oefendag mochten vertonen.
Voorts verklaart ondergetekende zich voor de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid, die het deelnemen aan deze Introductie Veldwerk Oefendag met zijn hond met zich mee kan brengen, te hebben verzekerd Hij erkent voorts door ondertekening dezes, dat de vereniging De Drentsche Patrijshond, noch haar wedstrijd-leiding en/of haar individuele wedstrijdleiders en/of de begeleider(s) aansprakelijk zijn voor enig nadelig gevolg, direct of indirect voortvloeiend uit deze Introductie Veldwerk Oefendag. De ondergetekende verklaart dat het inschrijfgeld door hem/haar wordt voldaan.

Ongeldige invoer

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden