Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

Superteek in Nederland?

teekWe horen vaker geluiden over de superteek. Wat is een superteek en is die gevaarlijk voor ons en onze dieren?

Wat is een superteek?

Met de zogenaamde superteek wordt de Hyalommateek bedoeld. Deze teek is fors groter dan normale teken. Bovendien gaat de Hyalommateek actief op pad om zijn prooi te vinden, terwijl een normale teek passief wacht tot zijn prooi voorbij komt. De superteek kan zo tot 100 meter overbruggen. De superteek heeft een streepjespatroon op zijn poten en is een warmteminnend beestje.

Hoe leeft deze teek?

De Hyalomma teek heeft vier levensstadia: ei, larve, nimf en adult. Om te vervellen naar het volgende levensstadium hebben de larve en de nimf een bloedmaaltijd nodig. Dit bloed vinden zij vooral op vogels en kleine zoogdiertjes. De volwassen vrouwtjes halen hun bloed vooral op koeien, paarden, schapen en herten. En soms op een mens. De mannetjes komen ook af op deze dieren om te paren met de vrouwtjes. Na een paring en een bloedmaaltijd leggen de vrouwtjes veel eitjes, tot wel 7000 per keer.

Verspreider virussen

De superteek kan virussen verspreiden, waaronder het Krim-Congovirus. Dit virus vertoont gelijkenissen met het Ebola virus en kan inwendige bloedingen bij de mens veroorzaken. Ook de bacterie Rickettsia aeschlimannii kan de superteek bij zich dragen. Deze bacterie kan bijvoorbeeld vlektyfus, Q-koorts en de ziekte van Brill-Zinsser veroorzaken.

Waar komt de superteek voor?

De superteek komt al heel lang voor in Azië en Noord-Afrika. Ook in Zuid-Europa worden hij wel gezien. Sinds kort is deze teek echter ook in Duitsland aangetroffen en heeft daar zelfs overwinterd. De eerste vondsten in Nederland duiden er op dat ook in ons land de teek kan gaan voorkomen. Dat heeft vooral te maken met het veranderende klimaat in ons land, dat zorgt dat warmteminnende diertjes ook hier hun vertier gaan vinden.

Moet ik bang zijn voor de superteek?

De kans dat u deze superteek tegenkomt in Nederland is bijna verwaarloosbaar klein.
De gewone teek echter is steeds meer aanwezig. Mijd deze teek en bescherm uzelf en uw huisdier goed wanneer u op pad gaat.

Teek bescherming mens en dier

Er zijn verschillende afweermiddellen beschikbaar tegen teken. Uw dierenarts/dierenapotheker kan u daar verder over inlichten.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op: info [AT] dierapotheker [DOT] nl

Drs. Robin Holle
Dierenartsenpraktijk Horst

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden