Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

HET ZOEKEN NAAR SAMENWERKING

Beste leden,

universiteit gentHet zal jullie niet ontgaan zijn dat er enige tijd geleden een initiatief is gestart onder de naam "Fokken Zonder Gokken" (het initiatief). Hierbij waren zowel leden als niet-leden van de vereniging de Drentsche Patrijshond (VDPH) betrokken. Het doel van dit initiatief was het verzamelen van bloedmonsters voor een promotie onderzoek aan de Universiteit Gent (België). Tijdens het promotie onderzoek wordt er gezocht naar DNA markers die de aanwezigheid van een vorm van epilepsie bij honden kunnen aantonen. Met deze markers zou er op termijn misschien specifiek voor de Drentsche Patrijshond een DNA test kunnen worden ontwikkeld.

Dat een dergelijke test het belang van de gezondheid van ons mooie hondenras ten goede kan komen mag wel duidelijk zijn. De VDPH zag en ziet dit mogelijke belang uiteraard terdege in. Dit is ook kenbaar gemaakt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) in juni 2016 en in onze nieuwsbrief in december 2016.

Wat is er in de tussentijd gebeurd? Waarom zijn er nog geen stappen ondernomen voor het inzamelen van verdere bloedstalen?

Tussen VDPH, het initiatief en de Universiteit Gent, zijn in 2016 meerdere uitgebreide besprekingen geweest om over een vorm van samenwerking, tussen het initiatief en de VDPH, tot overeenstemming te komen. De VDPH is van mening dat wij ons samen meer en sterker kunnen inzetten voor ons ras. Als één organisatie naar buiten treden kan alleen maar versterkend werken!

Als één organisatie, niet meer als privé initiatief, maar gezamenlijk als leden van de VDPH.

Statutair moest gekozen worden voor het verlenen van een bestuursmandaat aan het initiatief. Alle leden van het initiatief, ook de niet-leden van de vereniging, zouden dan onder vastgelegde afspraken vrijwel zelfstandig verder kunnen functioneren. De VDPH zou alle acties faciliteren en ondersteunen, terwijl de werkgroep zelfstandig zou kunnen blijven functioneren binnen de vastgelegde afspraken. De voorzitter van de VDPH zou dan als contact persoon optreden naar bestuur en andere leden toe.
Het was verder de bedoeling dat de gemandateerde werkgroep zou worden omgevormd tot een DNA-commissie, waarvoor echter toestemming nodig is van de ALV. Reden waarom nu voor mandatering, met doorgroei naar commissie moest worden gekozen.
Om verwarring te voorkomen zou het gemandateerde initiatief verder benoemd worden als DNA-werkgroep en zouden alle uitingen van het initiatief zoals hun website in de site van de vereniging worden opgenomen. De naam “Fokken zonder Gokken” zou ophouden te bestaan.

Helaas is het voorstel, zoals hierboven beschreven, om een werkgroep te vormen binnen de VDPH met de leden van het initiatief, na meerdere gesprekken hierover, uiteindelijk op 8 februari 2017 éénzijdig afgewezen door het initiatief Fokken zonder Gokken.

Dit vinden wij als VDPH heel erg jammer. Er is, door het bestuur, veel tijd en energie in gestoken om aan de eisen van het initiatief tegemoet te komen en een werkgroep met reglementen te vormen waar het initiatief zich in kon vinden. Door op een positieve manier samen te werken hadden we zo veel meer kunnen doen, bereiken en betekenen voor ons ras de Drentsche Patrijshond.
Vanwege het besluit (en hun motivatie) van Fokken zonder Gokken is enige vorm van samenwerking nu uitgesloten.

De VDPH gaat verder, de gezondheid van het ras staat voorop!

Er is genoeg tijd verstreken. Het is nu tijd om actie te ondernemen! Als aangekondigd in onze nieuwsbrief van december jl., is er vanuit de Universiteit Gent een vraag gesteld aan de VDPH voor het inzamelen van specifieke bloedstalen van Drentsche Patrijshonden. De gezondheid van het ras staat voorop.

Hoe denken wij dit aan te kunnen pakken?

 • Stap 1: inventarisatie: op dit moment wordt er een inventarisatie gemaakt van de mogelijk voor het onderzoek interessante lijnen en honden.
 • Stap 2: eigenaren van honden zullen worden benaderd of ze bereid zijn mee te werken, met daarbij duidelijke uitleg over wat er precies nodig is en waarom.
 • Stap 3: bloed moet worden afgenomen op centrale plaatsen in het land.
 • Stap 4: verzameld bloed wordt opgestuurd aan de Universiteit Gent.

Wat is er verder nodig om alles te organiseren?
De VDPH gaat verder met het opzetten van een  werkgroep zoals hierboven beschreven maar dan alleen met leden van de VDPH. Deze werkgroep gaat de verdere inzameling van bloedstalen  mogelijk te maken, om deze fase van het onderzoek van de Universiteit Gent te ondersteunen. Alle leden zijn welkom zich aan te melden voor deelname aan deze werkgroep.

De werkgroep zal bestaan uit 5-6 vrijwilligers en een afgevaardigde van het bestuur. Samen zullen zij de organisatie van het inzamelen van de benodigde specifieke bloedstalen opzetten en bewaken.
Daar hoeft het echter niet te stoppen. Naast het onderzoek van de Universiteit Gent zijn er mogelijk nog meer interessante onderwerpen of onderzoeken op DNA gebied die van belang kunnen zijn voor het ras de Drentsche Patrijshond. Het is aan de werkgroep om deze informatie te zoeken en binnen de VDPH zichtbaar te maken voor de leden.
Samen kunnen we ons op deze manier inzetten om bij te dragen aan de gezondheid van ons geliefde ras.

EEN OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN DE VDPH!

Voor het opzetten van een werkgroep voor een bloedinzamelingsactie  ten behoeve van het onderzoek ‘Epilepsie bij honden’ worden er vrijwilligers en bloedafname punten gezocht. Wie wil er helpen? Wie kent een dierenarts die voor weinig of geen kosten hier aan wil mee werken? Wil je meedenken over de organisatie en uitvoering van deze bloedafnames?
 
Heb je interesse en tijd om te helpen, of ken je een dierenarts die zich hiervoor beschikbaar wil stellen? Stuur een mail naar: dna [AT] drentschepatrijshond [DOT] org of neem contact op met één van de bestuursleden. Alvast bedankt voor het meedenken!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging de Drentsche Patrijshond

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden