Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Het bestuur heeft kennis genomen van de mededeling van de DPHCN op diverse openbare sociale media waarin zij zich uitspreekt over de VDPH en de onderlinge samenwerking. Wij zijn teleurgesteld dat de DPHCN heeft gekozen om het overleg dat op bestuursniveau plaats heeft gevonden nu via de sociale media voort te zetten. Blijkbaar is er een andere vorm van dialoog gekozen. Als je stap voor stap het onderlinge vertrouwen en samenwerking wilt bevorderen dan lijkt ons dit niet de juiste weg. Het stuk van de DPHCN is tendentieus en bevat feitelijke onjuistheden.

Onjuistheid

dna bijeenkomst 1Eén onjuistheid in het bijzonder willen wij als VDPH er graag uitlichten. De DPHCN geeft aan dat onze Vereniging de samenwerking met hun inzake het lopende epilepsie onderzoek heeft opgezegd. Dit is onzin. Wij hebben de DPHCN juist gevraagd om steun te verlenen aan het onafhankelijke, wetenschappelijke onderzoek van de Universiteit Gent en zo de kans op het verkrijgen van de geschikte bloedmonsters verder te vergroten.
Tot onze verbazing en teleurstelling heeft Henk Kamperman in een brief namens de DPHCN aangegeven hieraan geen medewerking te willen verlenen en zelfs haar leden negatief te adviseren om hieraan deel te nemen! Je kunt op bestuursniveau over een aantal zaken van mening verschillen, echter als je zegt het rasbelang en gezondheid als uitgangspunt te nemen dan vinden wij dit besluit onbegrijpelijk!

Praten via Social Media?

Als Vereniging De Drentsche Patrijshond vinden we het jammer dat de DPHCN meent op sociale media haar visie op onze Vereniging te moeten delen, iets wat wij nooit gedaan hebben en ook niet zullen doen zoals het een respectvolle omgang betaamt. Op de komende ALV, en uitgave van Onze Drent, zullen we een verdere, inhoudelijke toelichting geven. Deze zal, met bijbehorende stukken, geheel transparant worden opgenomen in het verslag van deze bijeenkomst.

De Vereniging De Drentsche Patrijshond gaat uiteraard met alle energie en enthousiasme door om de (gezondheids)belangen van het mooie ras te behartigen, voor u als eigenaar en/of fokker en alle toekomstige "baasjes".

Namens het bestuur van de Vereniging De Drentsche Patrijshond,

Marc Massaar van Schaik 

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden