Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

Stand van zaken en voortgang onderzoek naar het verkrijgen van een marker voor epilepsie bij de Drentsche Patrijshond.

Tijdens haar presentatie voor de leden van de Nederlandse Vereniging “De Drentsche Patrijshond”, 11 april jl. te Woudenberg gaf ondezoekster Evy Beckers aan dat er op korte termijn vier zaken belangrijk zijn voor haar onderzoek :

 1. Aanvulling met ouderdieren van de lijders al in haar bezit;
 2. Zes “nieuwe” lijders met vrije nestgenoot en ouderdieren;
 3. Een controle bestand van 100% zeker epilepsie-vrije honden (honden ouder dan 10 jaar);
 4. Van de al aanwezige bloedstalen bij UGent, met terugwerkende kracht per hond door de eigenaar schriftelijk toestemming voor dit onderzoek alsnog verleend moet worden, de “Informed Consent”.

received 1232093743585413Voor de nieuw gevormde DNA-werkgroep die nog niet eens op volle sterkte was, werd de lat direct al hoog gelegd.

Er waren tegenslagen, ook op persoonlijk vlak, er waren zwartkijkers en sceptici ’s. Maar daar tegenover waren er ook oprecht bezorgde eigenaars en fokkers. Het leek een haast onmogelijke klus maar hoewel het academisch jaar in België pas weer 1 september begint en heel Nederland geniet van de vakanties wordt er hard gewerkt achter de schermen.

Hoe staan we er nu voor?

Op alle vier de hierboven genoemde punten zijn dusdanige successen behaald dat het onderzoek met de reeds aanwezige bloedstalen aanwezig in Gent nog altijd op koers ligt.  

 • Ouderdieren zijn alsnog benaderd en bereid gevonden mee te werken;
 • “nieuwe” lijders met nestgenoot en ouderdieren zijn opgespoord en benaderd. Vele telefoontjes gepleegd en e-mails verstuurd. Gepraat als Brugman, gepuzzeld en kansberekeningen gemaakt….met als resultaat exact wat Evy vraagt. Zes nieuwe sets zeer bruikbaar binnen haar proefopstelling;
 • Evy kan inmiddels beschikken over meer dan voldoende honden, ouder dan 10 jaar en heeft dus ruim de keuze uit de 100% zeker epilepsie-vrije controle honden;
 • Eigenaars hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep de “Informed Consent” alsnog in te vullen en op te sturen.

Samenvattend

We durven nu wel te stellen dat we als werkgroep-DNA ons doel bereikt hebben.

We danken iedereen die bereid was het bloed af te staan en die extra inspanningen hebben gepleegd. Het maakt uiteindelijk niet uit waar het bloed vandaan komt en wie het regelt…als de voorwaardes voor een slagen van het onderzoek maar worden ingevuld!!

(N.B. Alle lopende contacten met één van de werkgroepleden en de afspraken voor bloeddonatie blijven gewoon staan.)

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden