Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login
Doordat er steeds nieuwe artikelen geplaatst worden, blijft de website van de Vereniging groeien hetgeen de toegankelijkheid van de website niet altijd ten goede komt.
De vraag is steeds: wat laat je erop staan en wat haal je na een tijdje (en hoe lang dan) weer weg? Hoe belangrijk is de archieffunctie van de site en moeten de uitslagen van bv "de Fokdag 2015" per se op de site vermeld worden? Kunnen alle soorten bezoekers (fokkers, pupkopers, mensen met medische cq. opvoedkundige vragen) snel vinden waarnaar ze op zoek zijn?
De redactie buigt zich nu hierover en gaat kijken of een andere opzet van de website wenselijk is.

Tegelijkertijd wordt ook aan de inhoud van de huidige website gewerkt. Zo worden dubbele artikelen verwijderd, worden de verschillende beschrijvingen meer met elkaar in overeenstemming gebracht en wordt ook gekeken of de artikelen op een logische plaats staan.
Tevens hebben de ‘links’ op de site onze aandacht: na verloop van tijd werken niet alle links meer correct doordat bv artikelen en/of foto's waarnaar verwezen wordt veranderd of verwijderd zijn.
Suggesties voor de website zijn zeer welkom. Stuur ze naar de webmaster.

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden