Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Afgelopen weekend (11-02-2017) is aan alle leden van de vereniging een informatiebrief verstuurd waarin het opzetten van een "werkgroep DNA" werd aangekondigd. Deze werkgroep is nu actief en de aanbiedingen van fokkers en andere leden om meehelpen, prikpunten te bemensen en mee te denken stromen binnen. Mooi om te zien dat velen willen helpen en meedenken om samen in de bres te springen voor de gezondheid van ons ras!

bloedstalenBloedstalen archief Landbouw Universiteit Wageningen

De vereniging heeft eerder al aangegeven te starten met deze werkgroep om bloedstalen in te zamelen. Naar aanleiding daarvan is er een fantastisch aanbod binnen gekomen van één van onze leden. Vanuit haar particuliere collectie zullen bloedstalen van Drentsche Patrijshonden en hun ouderdieren die al 10 jaar in de diepvriesopslag bij de Landbouw Universiteit Wageningen liggen, in maart uit die opslag worden gehaald en door haar persoonlijk naar de Universiteit Gent gebracht!

De organisatie

Er wordt hard gewerkt aan de organisatie met inpassing van alle aanbiedingen. Onder andere Sieka Knol en Jeanny Bustin hebben aangegeven dat zij graag willen helpen. Zij zullen hun ervaring inbrengen en samen met enkele leden van het bestuur de basis van de organisatie bespreken en vervolgens een eerste opzet maken. Daarna zullen de andere leden die zich hebben aangemeld om deel uit te maken van deze werkgroep, benaderd worden om mee te helpen de werkgroep verder uit te bouwen.

Opmerkingen

 1. Als je al bloed van je Drent hebt afgestaan is het niet nodig dit nogmaals te doen; deze bloedstaal is al verzonden naar de Universiteit Gent en zal deel uit maken van het onderzoek.
 2. Heb je de nieuwsbrief niet ontvangen, maar ben je wel lid van de vereniging, dan kan er iets misgegaan zijn met het versturen van de informatiebrief? De brief valt hier nog te lezen maar stuur voor de zekerheid je juiste e-mailadres naar de redactie van Onze Drent. Zij kunnen dan controleren of het juiste mailadres vermeld staat en het zo nodig aanpassen of toevoegen.

 Dank aan iedereen die heeft aangeboden te willen helpen!

Bestuur Vereniging Drentsche Patrijshond

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden