• Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Enquête 2017

De enquête van de VDPH is dicht. Alle 287 leden en niet-leden enorm bedankt voor de tijd die ze besteed hebben aan het meedenken met en invullen van de enquête. De resultaten van de enquête worden in november/december verwacht.

Als u nog heel graag wilt meedoen of dringende vragen heeft, neemt u dan via e-mail contact op met de enquêtecommissie.


 

Vriendelijke groet,

 

Koert Boelee & Ronald Verhulst

Vereniging De Drentsche Patrijshond - Resultaten Enquête 2017

header vereniging

Hier treft u een weergave aan van de tot 17 juli 2017 ingeleverde enquêtes. Het overzicht van de gegeven antwoorden in de enquête wordt om de zoveel tijd wanneer er weer voldoende nieuwe antwoorden binnen zijn, aangevuld en opnieuw geanalyseerd.

De weergave hieronder is dus een momentopname.

Leeswijzer

Een korte leeswijzer over de inhoud van de PDF-bijlage (zie onderaan deze bladzijde):

 1. De enquête bestaat uit een aantal vragen en biedt daarnaast voldoende ruimte om in de open velden de eigen mening verder toe te lichten. Dit is terug te zien in de uitwerking van de resultaten.
 2. Per vraag worden (meestal) 3 verschillende uitwerkingen getoond:
  1. De absolute aantallen van de respondenten. In vragen met slechts één antwoordmogelijkheid zal het totaal ook meteen het totaal aantal respondenten zijn. Bij vragen met meerdere mogelijke antwoorden is het totaal niet berekend.
  2. Een taartdiagram als visuele voorstelling van de resultaten. In plaats van absolute aantallen is hier het percentage weergegeven.
  3. Een analyse van de toelichting op elke vraag (indien van toepassing).

Toelichting

Omdat de toelichting bestaat uit vrije tekst, is hier gekozen voor het signaleren van trends. Per vraag worden (maximaal) de 10 meest gesignaleerde trends weergegeven in een (liggend) staafdiagram. Deze worden i.v.m. de hoeveelheid handmatig werk verdeeld in 3 perioden van verwerking:

 • Periode 1: Communicatie, vraag 2 t/m 4. Deze informatie wordt halverwege augustus gepubliceerd.
 • Periode 2: Gezondheid/Opvoeding en Clubblad en Website, vraag 5 t/m 10. Deze informatie wordt in de eerste helft van september gepubliceerd.
 • Uiterlijk 1 november 2017 wordt het eindrapport aangeboden aan het Bestuur.

In het eindrapport zullen alle vragen op deze wijze worden verwerkt.
De overige vragen worden op verschillende manieren verwerkt:

 • Introductievraag, alleen bedoeld om de verhouding leden en niet-leden te checken.
 • Vraag 1, algemene vraag over de vereniging, verwerking nader te bepalen.
 • Vraag 11, vrijwilligers worden individueel benaderd.
 • Vraag 12, wordt gebruikt voor de (manier van) terugkoppeling.
 • Vraag 13, aanvullende opmerkingen, verwerking nader te bepalen.

De ingevulde enquêtes worden periodiek vanuit een database op de website van de vereniging geïmporteerd in dit overzicht. Alle grafieken en toelichtingen zijn daarom heel dynamisch en kunnen per publicatie sterk veranderen.

icoonpdf overzicht van de resultaten op 17 juli 2017

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden