Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

Achtergrond

Iedere vereniging staat of valt met de bijdrage van haar leden; zeker wanneer het om vrijwilligers gaat.
Zonder de bijdrage van elke vrijwiliger te kort te doen, kan gesteld worden dat er altijd mensen zijn die veel en veel meer doen. Die jarenlang op allerlei manieren hun steentje hebben bijgedragen aan de vereniging en zonder wiens bijdrage zo'n vereniging snel in elkaar zakt. Een heel bijzondere manier om de waardering voor zo'n lid tot uitdrukking te brengen, is het toekennen van het erelidmaatschap.

De Vereniging de Drentsche Patrijshond heeft in de loop van haar meer dan 65-jarig bestaan (opgericht in 1948) dit erelidmaatschap 18 keer toegekend.

1948     De heer G.J. van Heek Jr. † 
1950     Mevrouw M.C.S. Baronesse van Hardenbroek † 
1954     De heer G.J. van Heek Jr., Erevoorzitter †
1966     De heer G.E. Lüps †
1969     De heer mr. P. van Delden †
1969     Jonkvrouwe A.J.M. van der Heyden van Doorneburg †
1969     Mevrouw A.E. Crol-van Heek †
1970     Mevrouw E.F. Kleijn †
1975     De heer ir. A.J. Markvoort †
1986     De heer J.F. Baron van Hogedorp †
1986     Mevrouw M.M. Schippers-Bartels †
1986     De heer A.J. Booij
1986     Mevrouw E.W. van Nuffelen
1998     De heer A.H. van der Snee †
2002     De heer B. Schuiling †
2006     Mevrouw J. Offereins-Snoek
2015     De heer H. Companjen
2018     De heer mr. E.G.J Gimbrère

Onder het kopje "De Ereleden" komen, voor zover mogelijk, de levensbeschrijvingen van en interviews met deze ereleden. Om deze te kunnen lezen, moet men eerst ingelogd zijn.

 

 

Adres


Zwaluwenburg 67
3328 CR Dordrecht
+31 618 652 056
Secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden