Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

Waarom lid worden?

op post

De hoofddoelstelling van de vereniging De Drentsche Patrijshond is het bevorderen van het welzijn van het ras de Drentsche Patrijshond. Alle andere activiteiten vloeien daar als het ware uit voort: clubkampioenschappen, fokdagen, trainingen en gezondheidsonderzoeken. Bij al deze gelegenheden wordt als het ware de "status" van het ras steeds weer opnieuw getoetst: zijn de honden gezond, is het jachtinstinct nog aanwezig enz. enz.

Om al deze activiteiten te organiseren en de geïnteresseerde medemens op de hoogte te houden, verschijnt er 5x per jaar het blad "Onze Drent" en wordt de website frequent bijgewerkt. Bovendien verschijnt er een aantal keren per jaar een nieuwsbrief met actuele zaken aangaande de vereniging en/of de Drentsche Patrijshond.

Al dit werk wordt door vrijwilligers met een groot hart voor de Drent belangeloos gedaan. Maar, zonder u, de leden gaat dit echter niet! Daarom is het belangrijk dat u lid wordt en ook blijft! Hoe meer leden, hoe actiever de vereniging en hoe meer er dus gedaan kan worden voor de Drent.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal voordelen voor u als lid van de vereniging zoals u hieronder kunt zien.

 • U ontvangt 5x per jaar het clubblad “Onze Drent". Een verrassing die telkens weer bij u in de brievenbus valt. In het blad vindt u informatie over de verschillende activiteiten binnen en buiten de vereniging. Artikelen van deskundigen, maar ook van gewone Drentenbezitters met vaak prachtige foto’s. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een artikel, liefst voorzien van een foto, aan te leveren aan de redactie.
 • U kunt meedoen aan activiteiten georganiseerd door de vereniging, zoals de jaarlijkse Drentenwandelingen etc.
 • U heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de website van de vereniging.
 • U kunt foto’s van uw Drent(en) laten plaatsen op de website, dit uiteraard wel onder bepaalde “spelregels“.
 • U heeft inspraak in de vereniging, daar u als lid of gezinslid stemrecht heeft in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).
 • Het lidmaatschap van de vereniging geeft fokkers een voordeel van € 128,00 bij het aanvragen van stambomen voor de pups.
 • U kunt gebruik maken van de diverse diensten  die de vereniging biedt, zoals advies bij het fokken van een nest of hulp bij het zoeken naar een pup of een over te plaatsen hond.

Hoe lid worden?

Lid worden van de vereniging kan door u aan te melden bij de ledenadministratie.

Eenmalig wordt een entreegeld gevraagd van € 10,00. De contributie is € 37,50 per jaar. Bij betaling per incasso bedragen de kosten: € 35,00. Gezinsleden betalen € 7,50 per jaar. U kunt uitsluitend gezinslid worden als op hetzelfde adres tevens een gewoon lid is ingeschreven. De contributie kan door de ALV aangepast worden. Betaling vanuit buitenland:  NL88INGB0000854267 met BIC code INGBNL2A. Nieuwe leden kunnen zich het beste aanmelden via het elektronisch invulformulier op onze website. Dit heeft onze voorkeur omdat dan uw gegevens direct en correct bekend zijn bij de ledenadministratie. Uiteraard kunt u zich ook telefonisch of schriftelijk aanmelden.

Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u via de ledenadministratie de nodige informatie toegestuurd. Het kandidaat lid wordt in het eerstvolgende clubblad "Onze Drent" voorgesteld. Indien binnen 14 dagen na het verschijnen van het clubblad geen bezwaren zijn binnen gekomen en de contributie betaald is, dan bent u officieel lid van de rashondenvereniging "De Drentsche Patrijshond".

Opzegging van een Lidmaatschap

Altijd schriftelijk  onder vermelding van uw gegevens: naam-adres-postcode-plaats-telefoon.  En graag de reden van de opzegging.

Ledenadministratie

U kunt de ledenadministratie, B. (Bouke) Spits, digitaal, telefonisch of schriftelijk bereiken via:

Email: Ledenadministratie
Telefoon: 030-2010387
Adres: Zeisterveste 10
3432 AT Nieuwegein

Adres


Zwaluwenburg 67
3328 CR Dordrecht
+31 618 652 056
Secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden