• Facebook
 • Instagram
 • Archief
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Blogs
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

header vereniging

De vereniging “de Drentsche Patrijshond” (VDP) bestaat uit ruim 1200 leden. Via de website, het magazine ‘Onze Drent’, Facebook en andere sociale media kunnen leden op de hoogte blijven van belangrijke onderwerpen betreffende de Drentsche Patrijshond, de vereniging, evenementen, shows en meer. Ook eigenaren en geïnteresseerden die (nog) geen lid zijn, kunnen op de website en Facebook veel informatie vinden over wat er allemaal gebeurt in onze Vereniging en met het ras.

Op diverse evenementen als de kampioenschapsclubmatch, de fokdag, de Drentenwandelingen en de Reuendag die door de VDP gedurende het jaar georganiseerd worden, komen leden elkaar tegen maar ook via social media wordt er veel onderling besproken en uitgewisseld.
Niet alle leden gaan naar evenementen en niet alle leden zijn actief op social media. Het is als VDP dan ook moeilijk om een mening van al haar leden te vragen over onderwerpen als 'waarom men een Drentsche Patrijshond heeft gekozen als hond', 'de gezondheid van het ras' en 'wat leden belangrijk vinden binnen de VDP als organisatie'.

Enquête

enqueteDe mening van ieder lid telt! Om deze reden heeft het bestuur besloten om een ledenenquête op te zetten en deze per e-mail te verspreiden onder al haar leden. Zo hopen wij er achter te komen wat u belangrijk vindt, wat u graag veranderd zou willen zien en wat u vindt dat er goed gaat.
Hiervoor is de Werkgroep Enquête in het leven geroepen. De werkgroep bestaat uit Koert Boelee, Irene van Hulzen en Ronald Verhulst.
De werkgroep heeft de enquête ontwikkeld (getest op de fokdag van 8 april jl. en daarna doorontwikkeld) en zal, nadat de VDP de enquête aan haar leden heeft gemaild, alle gegevens verzamelen, bundelen en de resultaten na afloop van de enquête aan het bestuur aanbieden voor evaluatie.
Het bestuur zal dan bekijken welke verbeterpunten er al dan niet doorgevoerd zouden kunnen worden en dit in overleg met alle commissies bespreken en waar mogelijk doorvoeren. In de algemene ledenvergadering van 2018 zal het bestuur hier ook verdere toelichting op geven.

Wanneer?

kalenderHoe lang gaat de enquête duren? Wanneer kunnen de eerste resultaten verwacht worden?
Begin juni zal de link naar enquête per e-mail verspreid worden onder de leden. Daarnaast zal de enquête als papieren formulier kunnen worden ingevuld op evenementen als de kampioenschapsclubmatch, de proeven in Beesd en de Reuendag.
Ook zal de enquête onder het kopje 'Vereniging -> Organisatie -> Enquete' op de website worden geplaatst.
Na de Reuendag (17 september a.s.) zullen alle gegevens verzameld en gebundeld worden door de werkgroep. Uiterlijk 1 november 2017 zullen de gegevens aan het bestuur worden aangeboden.

Dit is nog ver weg en tussentijds zult u als lid op de hoogte worden gehouden over de voortgang van de enquête via nieuwsbrieven en de website van de VDP.

Niet-leden

De enquête kan ook door niet-leden worden ingevuld. Een “blik van buiten” kan immers zeer zeker waardevol zijn.

Wij hopen dat u in grote getale de enquête zult invullen en zo uw stem laat horen.

Vrijwilligers

De VDP bestaat dankzij de inzet en het enthousiasme van vrijwilligers en we zijn altijd op zoek naar nog meer enthousiaste mensen die kunnen en willen bijdragen met hun tijd en inzet. Op de enquête kunt u dan ook aangeven of u zich beschikbaar wilt stellen als vrijwilliger. U kunt daarbij melden wat en hoe u iets wilt bijdragen onder vermelding van uw contactgegevens.
Marc, de voorzitter, zal dan binnen 14 dagen nadat u het ingevulde enquête formulier heeft verzonden contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

 

Namens het bestuur,

Marc Massaar van Schaik
Voorzitter


Invullen van de enquête:

 1. Klik op deze link. U komt dan op het online enquêteformulier terecht.
 2. Vul de enquête online in.
 3. Wanneer u geen antwoord heeft of geen antwoord wilt geven op een vraag, dan kunt u deze gewoon overslaan en verder gaan met de volgende vraag. Er zijn een aantal velden verplicht om in te vullen. Deze velden zijn met een * aangegeven.
 4. De velden met extra toelichting kunt u gebruiken voor aanvullende opmerkingen en anders gewoon leeg laten.
 5. Wanneer u klaar bent met het invullen, drukt u op verzenden.

Adres

 Bakkersveld 14
8334 ND Tuk
 +31 (0) 612 780 422
 secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden