• Facebook
 • Instagram
 • Archief
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Blogs
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Het bestuur van de Vereniging Drentsche Patrijshond nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering,

welke gehouden zal worden op maandag 19 juni 2017 in Hotel/Restaurant Schimmel in Woudenberg.

De opzet van dit document is als volgt: eerst de agenda en daaronder jaarverslagen van de verschillende commissies. Helemaal onderaan is er de mogelijkheid om alle stukken in een keer te downloaden.

 

Datum Maandag 19 juni 2017
Tijd Aanvang van de vergadering om 19.30 uur
(de zaal is open vanaf 18.30 uur).
Locatie Hotel/Restaurant Schimmel
Stationsweg Oost 243
3931 EP Woudenberg
Tel. 033-2861213

 

  Agenda

  Opening
  Vaststellen aantal stemgerechtigden
1 Uitreiking van:
 • de J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee
 • de Perdix prijs
 • de Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburgtrofee
 • de Mariënwaerdt Wisselbeker
 • de Suze Markvoort Beker
 • de Nimrodprijs
 • De Van Wind en Veer Bokaal
 • de Van Bircmedeprijs
 • Felicitatie voor de beste teef en beste reu van de clubmatch 2017
2 Notulen van de vergadering van 13 juni 2016  
(gepubliceerd in Onze Drent no. 4 van augustus 2016)icoonpdf
3 Ingekomen stukken en mededelingen (deze bescheiden zullen één uur voor aanvang van de vergadering ter inzage liggen op de bestuurstafel. Gelieve de bescheiden, na deze gelezen te hebben, ook aan anderen ter beschikking te stellen).
4 Jaarverslag van de penningmeester over 2016
5 Verslag van de kascommissie (wordt ter vergadering voorgelezen)
6 Decharge bestuur
7 Verkiezing kascommissie en reservelid kascommissie
8 Voortgang financieel jaar 2017
9 Vaststellen van de begroting 2018
10 Jaarverslagen van bestuur en de commissies
 • Jaarverslag Bestuur
 • Jaarverslag Ledenadministratie
 • Jaarverslag Registerbeheerder
 • Jaarverslag Puppycontactadres en Over te plaatsen Drenten
 • Jaarverslag Fokbeleidscommissie (FBC)
 • Jaarverslag Fokaanvragen
 • Jaarverslag Evenementencommissie (EVC)
 • Jaarverslag Gebruikshondencommissie (GBC)
 • Jaarverslag Drentenwinkel
 • Jaarverslag Redactiecommissie
    Pauze
11 Bestuursverkiezing:
 • Hanneke Alberts-Oets (aftredend en niet herkiesbaar)
 • Ans Sportel-Roeland (aftredend en herkiesbaar)
 • Laetitia Boer-Wolters als lid
12 Vaststelling Reglement Werkgroep DNA
13 Voortgang werkzaamheden Werkgroep DNA
14

Aanpassing VerenigingsFokReglement (VFR) :

 • Toevoeging art. 2.2 (met opschuiven nummering overige bepalingen)
 • art. 4.1 Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren
 • art. 4.3 Epilepsie
15 Lustrum 2018 - toelichting op opzet en samenstelling organisatie
16 Rondvraag
17 Sluiting

  Jaarverslagen

Wanneer u inlogt, kunt u hier alle jaarverslagen bekijken en desgewenst downloaden.
Maar eerst moet u inloggen!

  Downloaden van de convocatie (Agenda)

icoonpdfConvocatie 2017 Algemene Ledenvergadering Vereniging Drentsche Patrijshond

Adres

 Bakkersveld 14
8334 ND Tuk
 +31 (0) 612 780 422
 secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden