• Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Het Verenigingsregister

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over het Verenigingsregister. Wat wordt wel en wat wordt niet opgenomen en waarvoor wordt het gebruikt?

Geschiedenis

1977

register 1Uitdraai uit
'ZooEasy Stand Alone'
In 1977 is de Vereniging De Drentsche Patrijshond begonnen met het bijhouden van een register. Dit register bestond uit kaartenbakken met voor elke hond een kaart waarop alle relevante gegevens werden vermeld zoals naam, registratienummer, geboortedatum en afstamming van de hond, gegevens van de fokker en de eigenaar, uitslagen van HD en PRA onderzoeken en verder alle van belang zijnde informatie die door de fokker en/of de eigenaar werden aangeleverd. Ook Tentoonstellings-, Clubmatch, Fokdagverslagen en deelname aan veldwedstrijden en de behaalde kwalificaties en KNJV-diploma’s werden vermeld.

Het register is zo compleet mogelijk opgezet, door het invoeren van alle honden en nesten uit de officiële stamboeken van de Raad van Beheer, teruggaand tot de beginjaren van registratie in het Voorlopig Register en daarna in de Bijlagen van het stamboek.

1993

register 2Nederlandse HondenstamboekIn 1993 is de Vereniging begonnen met het invoeren van de gegevens van dit 'papieren register' in een database. De database die hiervoor werd gekozen was de standalone versie van het bedrijf ZooEasy. In 2009 zijn de gegevens van de standalone versie één-op-één overgezet naar een online versie van ZooEasy. Oktober 2010 kwam 'ZooEasy Online' daadwerkelijk online en konden fokkers, dekreu-eigenaren en alle overige leden van de Vereniging gebruik maken van het Verenigingsregister. Voor alle duidelijkheid: ZooEasy Online is dus de naam van de database waarin ons Verenigingsregister is ondergebracht.

 

 
1997

Sinds 1997 levert de Raad van Beheer bestanden aan van ALLE in Nederland geboren Drentsche Patrijshonden en van ALLE in het buitenland geboren Drentsche Patrijshonden waarvoor een NHSB nummer is aangevraagd. Deze bestanden worden tegenwoordig zo aangeleverd dat ze geüpload kunnen worden in de database ZooEasy Online en op deze manier in ons register worden opgenomen. Ook levert de Raad van Beheer bestanden aan met de officiële gezondheidsuitslagen van de HD, ED en ECVO onderzoeken. Al deze uitslagen worden in het Verenigingsregister opgenomen.

2016

Nu er twee rasverenigingen zijn voor de Drentsche Patrijshond, levert de Raad van Beheer aan beide rasverenigingen alle bovenstaande gegevens. Ons Verenigingsregister wordt dus aangevuld met alle honden en alle officiële gezondheidsuitslagen. Ook de uitslagen van de bij de Raad aangevraagde tentoonstellingen worden aan beide verenigingen doorgegeven. Er is dus geen sprake van dat we honden of officiële uitslagen missen in ons Verenigingsregister.

Naast de gegevens van de Raad van Beheer, worden ook alle meldingen van eigenaar en/of fokker m.b.t. gezondheid, gedrag of andere belangrijke zaken opgenomen in het Verenigingsregister. Dit betekent dat alleen meldingen MET bronvermelding worden opgenomen. Meldingen kunnen gedaan worden via een 'Melding Register' op de website of via de door de Vereniging gehouden gezondheidsenquêtes.

Informatie die wordt aangeleverd door derden zonder bronvermelding en alle niet te controleren gegevens worden niet opgenomen in het Verenigingsregister. Wel worden deze gegevens bewaard. Zodra er een bevestiging komt van de eigenaar en/of de fokker over de juistheid van deze gegevens worden deze alsnog in het register opgenomen.

In de beginjaren zijn er zaken opgenomen zonder bronvermelding. Daardoor kan het voorkomen dat er toch nog informatie, die niet door de eigenaar en/of de fokker is gemeld, is opgenomen. Het Verenigingsregister wordt hier nog steeds op gecontroleerd.

Het gebruik

register 3Bladzijde uit het HondenregisterHet Verenigingsregister wordt gebruikt door de Fokbeleidscommissie van de Vereniging. Aan de hand van de gemelde en geregistreerde gegevens wordt het fokbeleid bepaald. Dit fokbeleid wordt aangeboden aan het Bestuur. Indien het Bestuur instemt met dit fokbeleid wordt het voorgelegd aan de leden op een Algemene Ledenvergadering. Uiteindelijk besluiten de leden door stemming op de ALV of dit beleid wordt aangenomen of niet.

Het Verenigingsregister wordt ook ter beschikking gesteld voor onderzoek en voorlichting. Zo hebben in 2013 en 2014 Myrthe Maurice en Kor Oldebroek van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen twee lezingen gehouden over populatiemanagement en hebben zij daarbij een analyse van ons ras gemaakt. Hiervoor maakten ze gebruik van de gegevens uit het register. Het verslag hiervan staat op de website van de vereniging.
Op dit moment wordt het Verenigingsregister gebruikt in het Project Verwantschap van de Raad van Beheer waaraan onze vereniging deelneemt.

Leesaccount

Daarnaast is het Verenigingsregister beschikbaar voor alle leden van de Vereniging via een leesaccount. De software van ZooEasy biedt vele mogelijkheden. Fokkers kunnen bijvoorbeeld van de door hen gewenste combinatie de inteeltcoëfficiënt berekenen, maar ook alle gegevens van de voorouders bekijken om zo tot een verantwoorde combinatie te komen.

Om gebruik te maken van het Verenigingsregister kan een leesaccount worden aangevraagd. Hiervoor moet men lid zijn van de Vereniging De Drentsche Patrijshond. De kosten voor dit account zijn € 7,50 per jaar. Een leesaccount is voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om gegevens uit het Verenigingsregister aan derden ter beschikking te stellen.

N.B.
In de jaren 90, hebben tientallen fokkers gebruik gemaakt van een database, die was ontwikkeld door een lid van onze Vereniging. Veel fokkers maar ook particulieren hebben, behalve aan het Verenigingsregister, ook gegevens aangeleverd voor deze database. Toen de eigenaresse van de database zich distantieerde van het ras en van de Vereniging, raakte deze database verouderd: er kwamen tenslotte geen nieuwe gegevens meer bij en het bleek dat van veel (gezondheids)gegevens de juistheid niet geverifieerd was of kon worden.

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden